Funar va candida ca independent la Președinție

gheorghe funarGheorghe Funar, look pre?edintele PRM – aripa Funar, a anun?at c? va candida ca independent la alegerile preziden?iale din toamn?, precizând c? sloganul electoral pe care îl sus?ine este „România unit?, cu români ferici?i!”.

Conform unui comunicat emis sâmb?t?, 2 august 2014, de c?tre PRM – aripa Funar, Gheorghe Funar a decis s? candideze ca independent la Pre?edin?ia României. Justificarea acestei decizii, conform sursei men?ionate, este faptul c? Justi?ia nu s-a pronun?at în leg?tur? cu modific?rile la Statutul PRM ?i noua conducere a partidului aleas? la Congresul Extraordinar de la Alba Iulia, din 27 iulie 2013.

Printre temele pe care Gheorghe Funar ?i-a propus s? le abordeze în campania sa electoral? se num?r? „interzicerea vânz?rii p?mântului str?mo?esc statelor str?ine, persoanelor juridice ?i persoanelor fizice str?ine, pân? când în toate ??rile din UE se legifereaz? vânzarea terenurilor agricole la str?ini”, „cre?terea calit??ii vie?ii prin majorarea salariului minim pe economie la 1.500 de lei/lun?, a pensiei minime ?i ajutoarelor sociale la 1.000 de lei/lun? ?i aloca?iei de stat pentru fiecare copil la 500 lei/lun?, începând cu anul 2015”, dar ?i „reducerea cotei unice de impozitare la 10% ?i a TVA la 15%, iar la alimentele de baz? la 3%”.

Sursa

Comentarii

comentarii