Fundă pentru copiii cu autism

fuSute de elevi din Pa?cani ?i comunele arondate au participat ieri la Mar?ul Solidarit??ii pentru persoanele care sufer? de autism. Este vorba despre cea de-a IV-a edi?ie a evenimentului care marcheaz? Ziua Interna?ional? de Con?tientizare a Autismului.

Startul s-a dat din fa?a institu?iei organizatoare – ?coala Special?, health ?i împreun? au mers pân? pe Esplanada municipiului, unde s-au a?ezat într-o fund? uman?.

Cu baloane albastre ?i mesaje motiva?ionale, tinerii, înso?i?i de profesori au tras un semnal de alarm? asupra importan?ei de a con?tientiza tulbur?rile din spectrul autist.

La final, voluntarii au realizat o fund? uman?, la care au asistat bucuro?i to?i p??c?nenii afla?i în trecere pe Esplanad?.

Evenimentul a fost organizat de ?coala Special? Pa?cani, cu sprijinul Prim?riei ?i a mai multor ?coli din Pa?cani ?i nu numai. Este vorba despre Liceul Teoretic „Miron Costin”, Colegiul Tehnic de C?i Ferate Unirea, Liceul Tehnologic „Mihai Busuioc”, Colegiul Na?ional „Mihail Sadoveanu”, Liceul Economic „Nicolae Iorga”, ?coala Gimnazial? Iordache Cantacuzino, ?coala Gimnazial? Lunca Pa?cani, Liceul Tehnologic Stolniceni Pr?jescu, Clubul Copiilor Pa?cani, Funda?ia „Ancora Salv?rii” Ia?i, Funda?ia „Go Care” România, Funda?ia „Serafim” Roman ?i Complexul de Servicii Comunitare „Sf. Neculai” Pa?cani.

Autismul este una dintre cele mai severe tulbur?ri neuropsihiatrice ale copil?riei. Ea apare fie la na?tere, fie la varsta de 18 luni – 2 ani a copilului.

Cercet?rile au ar?tat c? pân? la 49% dintre copiii inclu?i în programe de interven?ie timpurii ?i intensive (între 15 ?i 40 de ore s?pt?mânal) ajung s? fie independen?i ?i s? fac? progrese astfel încât comportamentele autiste s? devin? pu?in sesizabile.

Sursa

Comentarii

comentarii