Gala Femina organizată de PNL Paşcani

galaO gal? de premiere pe baz? de nominaliz?ri, cure propun membrii Partidului Na?ional Liberal Pa?cani. Gala ”FEMINA” va avea loc în preajma zilei de 8 martie ?i urm?re?te valorizarea femeilor care au reu?it s? se remarce în mod deosebit în cadrul comunit??ii locale prin activitatea lor din diferite domenii.

Evenimentul va avea loc sâmb?t?, healing 5 martie, începând cu orele 19.00 la restaurantul ”SELECT” din Pa?cani. Vor fi oferite 7 premii de excelen??, iar categoriile vizate sunt: S?n?tate, Cultur?, Educa?ie, Sport, Spirit Civic, Antreprenoriat ?i Întreaga Activitate.

Men?ion?m c? propunerile ?i criteriile de selec?ie pentru stabilirea distinc?iilor nu se bazeaz? pe apartenen?? politic?.

În cadrul galei se va prezenta ?i un caz social deosebit al unei mame care are nevoie de sprijin, iar cei interesa?i s? ajute vor avea posibilitatea s? fac? dona?ii.

Momentele artistice din cadrul Galei ”FEMINA” vor fi sus?inute de tineri p??c?neni talenta?i ?i de ”Sorin Filip Band”, din Suceava.

Cei interesa?i s? participe pot face rezerv?ri prin intermediul responsabilului de eveniment, Andrei Rîznic.

Sursa

Comentarii

comentarii