Gesturi umanitare din partea elevilor de la Colegiul Naţional Mihail Sadoveanu

actiune copiii sadov_400_300Ast?zi au fost Zilele ?colii, sales iar elevii de la Colegiul Na?ional Mihail Sadoveanu au profitat de aceast? ocazie ?i au f?cut ni?te gesturi umanitare, search dând haine, medical alimente ?i juc?rii, tinerilor nevoia?i din municipiul Pa?cani.

Este vorba despre clasele a V a, a VI a ?i a X a de la Colegiu care au strâns bani pentru a cump?ra produsele. Ace?tia au mers în prima faz? la Centrul de Plasament ,,Sfântul Stelian”, mai apoi la Centrul de Plasament ,,Mihail Sadoveanu”, iar în ultima faz? au poposit la Spitalul Municipal de Urgen??, Sec?ia de Pediatrie. Aici, mamele împreun? cu copiii au venit la spa?iul de joac? amenajat, iar elevii le-au împ?r?it darurile aduse.

Ac?iunea umanitar? a fost coordonat? de c?tre Mihaela Spiridon, profesoar? a Colegiului Na?ional ,,Mihail Sadoveanu”.

Sursa

Comentarii

comentarii