Gică Zanet – afacerile societății SICME SRL Pașcani din banii publici

Administratorul public, online Gic? Zanet, ailment a dat replica cu privire la  interesul manifestat de postul Actualitatea TV ?i cel al ziarului NewsPascani.com, fa?? de acesta ?i fa?? de afacerile societ??ii SICME SRL Pa?cani. Aceste posturi ar fi dorit s? afle ce achizi?ii de bunuri ?i servicii a facut societatea începând din a doua jum?tate a anului 2012, conform spuselor administratorului. Dat fiind acest interes fa?? de afacerile din banii publici a lui Gic? Zanet, acesta a hot?rât s? r?spund? solicit?rilor.

Gic? Zanet a declarat urm?toarele: „În perioada anului 2012, SC Sicme SRL Pa?cani a vândut c?tre Prim?ria Pa?cani ?i institu?iile subordonate bunuri sau servicii în valoare de 44.863 lei f?r? TVA ( 55.630 lei inclus TVA), în anul 2011 de 36.128 lei f?r? TVA, în 2010 de 38.717 lei f?r? TVA iar în anul 2009 de 36.809 lei f?r? TVA ( conform listei în detaliu, de mai jos).

Ponderea încas?rilor de la aceste institu?ii a fost nesemnificativ? în raport cu cifra anual? de afaceri înregistrat? de societate: 3,5 % în 2012, 2,8% în 2011, 2,21% în 2010 ?i 2,14% în 2009. Datele de mai sus arat? c? societatea Sicme SRL Pa?cani, la care eu nu mai sunt administrator din anul 2006, ci doar ac?ionar unic, nu a avut ?i nici nu are ca scop s? fac? afaceri cu institu?iile publice. Nu putem împiedica pe nimeni s? cumpere din magazinul nostru!”

Administratorul a mai afirmat c? principalele criterii dup? care au fost f?cute achizi?iile sunt pre?urile competitive ?i calitatea serviciilor oferite societate.

Sursa

Comentarii

comentarii