Ginerele preşedintelui a scos din Cipru 21 de milioane de euro!

        AKEL, look partidul de opozi?ie cu cea mai mare influen?? în Cipru, decease îl acuz? pe unul dintre ginerii pre?edintelui, capsule Nicos Anastasiades, c? ar fi reu?it s? sustrag? din ?ar? 21 de milioane de euro, chiar înainte de închiderea b?ncilor.

Cotidianul oficial al partidului comunist AKEL, Haravgi, a scris c? un ginere al lui Anastasides a transferat cele peste 20 de milioane de euro din Cipru la Londra cu câteva zile înainte ca guvernul s? ajung? la un prim acord de ajutor extern cu statele zonei euro, iar b?ncile s? fie închise pentru aproape dou? s?pt?mâni, potrivit portalului Greek Reporter.

De asemenea, partidul de opozi?ie a acuzat un ministru c? a transferat 300.000 de euro chiar înaintea acordului ini?ial dintre Cipru ?i zona euro, care prevedea o tax? pe depozite.

Acordul de ajutor din partea zonei euro a fost ulterior revizuit, iar taxa a fost înlocuit? cu pierderi de pân? la 80% pentru deponen?ii de la cele mai mari dou? institu?ii de credit din ?ar?, Laiki ?i Bank of Cyprus. Laiki urmeaz? s? fie închis?, iar Bank of Cyprus restructurat? puternic la cererea creditorilor externi, care vor pune la dispozi?ia Ciprului un pachet de împrumuturi de 10 miliarde de euro.

B?ncile au fost închise începând de pe 15 martie, în contextul negocierilor dificile dintre Cipru ?i zona euro, iar activitatea a fost reluat? pe 28 martie, îns? cu m?suri dure de control al capitalului, care permit transferul în str?in?tate doar a unor sume mici de bani.

 

Sursa

 

Comentarii

comentarii