Guvernul va putea emite ordonanțe în vacanța parlamentară

parlamentLegea de abilitare a Guvernului de a emite ordonan?e în vacan?a parlamentar? a fost adoptat? de c?tre Camera Deputa?ilor, buy cialis ast?zi, 17 iunie 2014, cu 191 voturi „pentru”, 114 voturi „împotriv?” ?i 16 ab?ineri. 

Ast?zi a fost aprobat proiectul de abilitare a Guvernului de a emite ordonan?e în vacan?a parlamentar? în 10 domenii de activitate, Guvernul primind posibilitatea de a modifica legea privind transportul în regim de taxi, trecerea CET-urilor din Constan?a ?i Bucure?ti la autorit??ile locale, acordarea stimulentelor pentru culturile de plante energetice, înfiin?area Autorit??ii Na?ionale pentru Regimul vân?torii ?i pescuitului sportiv, m?suri pentru realizarea variantelor ocolitoare ale ora?elor ?i municipiilor, m?suri financiare pentru reducerea arieratelor pentru administratorul infrastructurii feroviare.

Reprezentan?ii PNL ?i PDL au anun?at c? vor contesta acest proiect la Curtea Constitu?ional?, întrucât Guvernul va putea reglementa domenii ale legilor organice, ceea ce contravine Constitu?iei. Liderul deputa?ilor PDL, Tinel Gheorghe, a declarat: „V? anun? c? parlamentarii PDL ?i PNL vor contesta proiectul la Curtea Constitu?ional?, pentru c? noi consider?m c? unele domenii sunt neconstitu?ionale”.

Sursa

Comentarii

comentarii