Hârlăul în colaborare cu o localitate de peste Prut

w560xh316_bzi_1265518758În ?edin?a de joi, generic 30 mai, legislativul din H?rl?u a încheiat un contract de colaborare cu ora?ul Yampil, regiunea Vinni?a, din Ucraina. Pân? în prezent aceasta este a treia localitate din afara României cu care ora?ul colaboreaz?.

Edilul Constantin Cernescu este cel care a luat ini?iativa, în timpul unei vizite în Ucraina organizat? de Consiliul Jude?ean Ia?i, de la sfâr?itul lunii aprilie a.c. Pentru evenimentele culturale ?i artistice, schimburile de experien?? ?i proiectele pentru dezvoltarea infrastructurii din cele doua zone, cele doua localit??i vor colabora.

Hârl?ul colaboreaz? în prezent cu doua localit??i din Republica Moldova: Cimi?lia ?i Coste?ti. Astfel, reprezentan?ii administra?iilor din cele dou? zone au participat la diverse evenimente, printre care ?i Zilele ora?ului Hârl?u.

Sursa

 

Comentarii

comentarii