Homosexualii împotriva lui Putin la Amsterdam!

Pre?edintelui rus Vladimir Putin a fost întâmpinat luni, stomach la Amsterdam de peste 1000 de  apar?tori ai drepturilor homosexualilor, for sale care erau împotriva vizitei acestuia în Olanda, sale prima ?ar? din lume care a autorizat mariajul persoanelor de acela?i sex în 2001.

Manifestan?ii  costuma?i în culori stridente erau aduna?i în fa?a muzeului Marinei, unde Putin urma s? cineze al?turi de premierul olandez Mark Rutte în cursul serii.

Cea mai veche asocia?ie de ap?rare a drepturilor homosexualilor din lume, COC, viza un proiect de lege examinat de Duma de stat (camera inferioar? a parlamentului rus) destinat s? interzic? “propaganda” homosexual? în rândul tinerilor.

Aceast? lege, care pedepse?te autorii oric?rui “act public” ce promoveaz? atât homosexualitatea cât ?i pedofilia ?i prevede amenzi de pân? la 500.000 de ruble (12.500 de euro), a declan?at critici din partea ap?r?torilor Drepturilor Omului ?i a guvernelor occidentale.

Vizita lui Putin este centrat? pe schimburile comerciale între Olanda ?i Rusia care sunt importan?i parteneri comerciali. Presa olandez? a raportat c? în cursul vizitei vor fi semnate importante contracte privind resursele de gaze naturale.

Municipalitatea s-a al?turat mi?c?rii. “Amsterdam a decis s? fac? acestea pentru a ar?ta c? este un ora? deschis ?i tolerant”, a declarat pentru AFP Tahira Limon, purt?toare de cuvânt a municipalit??ii: “am arborat steagul cât mai sus pentru a fi vizibil pentru toat? lumea, pentru a ne exprima opiniile ?i a ar?ta c? suntem mândri”.

 

Sursa

 

Comentarii

comentarii