Horia Brenciu împlinește astăzi 44 de ani

horia-brenciuHoria Brenciu s-a n?scut pe 27 august 1972 la Bra?ov. Muzician ?i vedet? de televiziune, ailment acesta a fost înc? de mic exuberant, find a?a cum admiratorii s?i îl v?d de fiecare dat? pe scen?. 

Horia Brenciu, care ast?zi împline?te 44 de ani, a studiat la ?coala Popular? de Art? Bra?ov (pian ?i canto), iar în 1998 a terminat Academia de Teatru ?i Film din Bucure?ti. În 1993, Horia Brenciu devine cunoscut românilor datorit? unor emisiuni precum Robingo, Tip Top Minitop, Kiki RikiMiki, Ora 6 fix sau Sabanda.

Artistul mai are un frate, pe nume Marius Brenciu, un tenor celebru care tr?ie?te în str?in?tate, îns? cei doi nu sunt foarte apropia?i. ”Avem o rela?ie de fra?i îns?, sincer, nu ?tiu unde este acum exact…?tiu c? la Bruxelles. Este cam tot ce ?tiu despre el acum. A avut câteva premiere pe scenele interna?ionale, de la Metropolitan pân? în Europa ?i sper s? îi mearg? bine, oriunde s-ar afla!”, declara în trecut Brenciu.

Sursa

Comentarii

comentarii