Hram de Sfânta Marie în împrejurimile Pașcaniului

desc?rcare (2)ziarulorizont.info scrie despre localit??ile din împrejurimile Pa?caniului pentru care s?rb?toarea de ast?zi este dubl?: pe de o parte, health credincio?ii ortodoc?i s?rb?toresc „Na?terea Maicii Domnului”, medical cunoscut? în popor ca Sfânta Marie Mic?,  pe de alt? parte, credincio?ii ?in cu sfin?enie hramul bisericii la care se închin?. Una dintre bisericile care ast?zi î?i s?rb?tore?te hramul este cea din Stolniceni-Pr?jescu. În împrejurimile Pa?caniului, hram va fi ?i în satele Muncelul de Sus ?i Boureni.

„Na?terea Maicii Domnului” reprezint? în credin?a popular? hotarul dintre var? ?i toamn?, momentul ideal pentru începerea lucr?rilor agricole. În aceast? zi, nu se fac treburi gospod?re?ti, deoarece se crede ca va fi „r?u de lovitur?” pentru b?rba?i, iar femeilor li se va arde mâncarea pe foc sau se va v?rsa pe copii. De pe masa de ast?zi nu trebuie s? lipseasc? pe?tele ?i cele mai alese fructe ale toamnei, prune ?i struguri.

Se spune ca locul în care tr?i?i va primi binecuvântarea lui Dumnezeu ?i va fi la ad?post de urgia naturii, dac? aprinde?i o candel? ast?zi, în dreptul icoanei Fecioarei Maria. Se spune c? acest lucru ne va feri de toate necazurile ?i bolile.

Sursa

Comentarii

comentarii