Iaşi: Peste două milioane de lei pentru covoarele astfaltice

covor_asfaltic_400_300Direc?ia Jude?ean? de Administrare a Drumurilor ?i Podurilor (DJADP) Ia?i a decis s? refac? câteva por?iuni de drumuri peste care se vor turna covoare asfaltice.

În jude?ul Iasi sunt aproximativ 1.050 de kilometri de drumuri jude?ene. Cu toate acestea, there cele mai multe drumuri sunt într-o stare jalnica, here autorit??ile fiind nevoite doar s? aloce de cele mai multe ori bani pentru plomb?ri ?i pietruiri. Licita?ia pentru turnarea de covoare asfaltice a fost împ?r?it? pe doua loturi. Primul lot a revenit asocierii Conproiect ?i Eky-Sam Târgu Frumos. Aceast? asociere va lucra pe drumul jude?ean 282 între localit??ile Belcesti ?i Hodora. Valoarea contractului este 1,726 milioane lei. Lotul doi a fost atribuit societ??ii Ted Construct SRL. Aceasta va asfalta drumul jude?ean 280 între localitatile Ruginoasa ?i Hele?teni, dar ?i por?iunea de pe drumul jude?ean 281 B, între Belce?ti ?i Coarnele Caprei. Valoarea contractului este de 568.256 lei. Cel mai probabil, lucr?rile vor începe s?pt?mâna viitoare, atunci când vremea va fi favorabil?. În 30 de zile de la semnarea contractului, cele doua lucr?ri ar trebui finalizate. Recent, Direc?ia de Drumuri a atribuit ?i un contract de 2,5 milioane de lei pentru plombarea mai multor drumuri de pe raza jude?ului. Acesta a fost atribuit societ??ii Enviro Construct SRL din Ia?i pentru plombarea unor drumuri jude?ene aflate într-o stare foarte proast?: DJ 207M ?cheia – A.I.Cuza, DJ 208R – DN 28 – Pod ?cheia – Mirce?ti, DJ 244D Ciortesti – DN 24, DJ 244F Dolhesti – DJ 244D, dar si DJ 244F Mosna – Bohotin. Vor mai fi plombate ?i DJ 244F Bohotin – Groze?ti, DJ 244G Podu Hagiului – Cozmesti, DJ 247A – DN 24 – Bârnova, DJ 248A Ia?i – Glodenii Gândului sau DJ 248B Le?cani – Cogeasca.

 

Sursa

Comentarii

comentarii