Iată atitudinea fostului consilier PSD, Benone Mihuț

BenoneBenone Mihu? se declar? mâhnit de votul membrilor Biroului Executiv al organiza?iei. Acesta sus?ine c? unii colegi din partid îi împ?rt??eau ideile, link îns? la momentul votului a fost surprins de unanimitatea înregistrat?.

„Decizia colegilor mei o comentez cu mâhnire, check pentru c? nu m? a?teptam s? fie unanimitate în votul lor. Chiar în discu?iile care le-am mai avut, here unii dintre ei poate c? îmi împ?rt??eau aceea?i opinie, dar se vede c? într-un partid, conteaz? ce se spune de la centru, nu p?rerea fiec?ruia. Ieri am fost exclus din organiza?ia PSD Pa?cani. Eu consider c? este o hot?râre dur?, practic prima abatere, dac? se consider? a?a. Mi s-a motivat faptul c? pun în pericol programul de guvernare al PSD, eu ca ?i consilier din acest partid. Faptul c? m-am ab?inut la ultima ?edin?? de Consiliu Local, în care s-a repus pe ordinea de zi proiectul ApaVital, probabil c? asta a deranjat cel mai mult. Acum m? întreb, ?i îi intreb ?i pe colegii mei, atunci în noiembrie când am votat rezilierea unilateral? a contractului cu ApaVital ?i ie?irea din ARSACIS, to?i împreun? prin hot?rârea noastr? nu am pus în pericol programul de Guvernare al PSD?”, a declarat Benone Mihu?.

Social-democratul consider? pueril? afirma?ia potrivit? c?reia a pus în pericol programul de guvernare la nivel local. Mihu? nu s-a ferit s? atace conducerea partidului care anul acesta a organizat doar dou? ?edin?e pentru a discuta problemele municipiului, iar altele dou? pentru a-l demite.

“Mi se pare c? este o motiva?ie pueril?, f?cut? pe picior. Biroul organiza?iei municipale anul ?sta nu se ?tie dac? s-a întrunit de dou? ori, dar pentru a m? exclude din partid pe mine, s-au întâlnit de dou? ori. Eu am avut o pozi?ie în partid tran?ant?, nu am solicitat nimic, nu am dat nimic, am venit pe linie sindical?. Am fost pe o list? pe locul 14, ?i consider c? atunci nu era o pozi?ie eligibil?. Faptul c? p??c?nenii mi-au dat votul întru-un num?r masiv ?i am f?cut un procent de 73%, mi se datoreaz? ?i mie, dar în primul rând p??c?nenilor pentru c? PSD a avut 24 de membri pe list?. Faptul c? am vorbit ?i continui s? vorbesc liber, pân? în ultimul moment, am f?cut ?i ni?te solicit?ri în ultima ?edin?? a Biroului Executiv, ?i anume în momentul de fa?? referitor la ApaVital trebuie f?cut un referendum, niciodat? nu este prea târziu. Biroul Organiza?iei Municipale  în noiembrie 2014 a votat un referendum la nivel de Pa?cani, conducerea PSD  nu a dus-o la îndeplinire, ?i am mai solicitat referitor la pozi?ia mea în PSD, având în vedere c? unii membri din Biroul Executiv nu pot participa la ?edin?e efectiv din motive judiciare,  o consultare mai larg?, a partidului, a membrilor referitor la acest proiect ApaVital, cât ?i la pozi?ia mea. Mi s-a refuzat înscrierea pe ordinea de zi a acestor dou? puncte, ordinea de zi nu era trecut? nici m?car în convocator. Au solicitat doar s? le dau r?spunsul în privin?a votului meu. Au venit cu referatul gata f?cut, probabil c? era o simpl? formalitate pentru a fi exclus“, a mai spus fostul consilier.

Cel exclus din PSD sper? s? fac? în continuare politic? în forma?iunea politic?, dar nu agreeaz? ideea c? cine nu este de cord cu primarul este împotriva acestuia. Întrebat ce le transmite colegilor, Benone Mihu? a sus?inut c? le dore?te s? scape odat? de acest proiect pe care primarul Dumitru Pantazi ?i-l dore?te extrem de mult.

“Eu îi în?eleg pe colegii mei, au votat în fa?a primarului, a pre?edintelui de organiza?ie municipal?. Sunt sigur c? mai sunt câ?iva care împ?rt??esc opiniile mele, dar având în vedere c? eu eram în fa?? ?i mi-am asumat acest vot, probabil c? au a?teptat ?i ei s? vad? ce se întâmpl? ?i s-au asigurat s? nu p??easc? la fel ca mine sau mai r?u. Decizia este dur?, este una care m? pune pe gânduri la democra?ia acestui partid. Faptul c? un consilier dintr-un partid politic are alt? opinie, asta denot? faptul c? unanimitatea aia care era înainte de Revolu?ie, la PSD înc? trebuie s? fie. Cine nu este unanim cu primarul ?i conducerea PSD, p??e?te ce am p??it eu. Eu sper c? voi mai face politic?, care nu este una social democrat?, vin din sindicate, am lucrat pentru oameni, nu am pus niciodat? în prim plan partea material? a lucrurilor. Sunt sigur c? voi mai face politic? în Pa?cani, ?i chiar în PSD. Colegilor le transmit succes, s? treac? odat?, dac? vor mai putea, acest proiect pe care ?i-l dore?te primarul, nea?teptat de mult. Pentru investi?ie am votat ?i eu în prim? faz?, dar faptul c? în Pa?cani s-a iscat aceast? discu?ie, referitor la contract?ri, asociere, modul de plat?, asta nu ni se datoreaz?”, a declarat Benone Mihu?.

Iat? mai jos cine a votat pentru excluderea din partid al lui Benone Mihu? ?i ce ale?i au lipsit.

Lista membrilor Biroului Executiv ?i cum au votat ace?tia:

Dumitru Pantazi – pentru

Bogdan Alexa – absent

Simona Palade – pentru

Carmen Apostol – pentru

Vasile Axinte – pentru

Vasile B?l?u – pentru

Florin Constantinescu – absent

Vasile Droan?? – pentru

Eduard Dumea – absent

Vasile Haldan – pentru

Drago? Ionescu – pentru

Benone Mihu? – împotriv?

Iulian Moraru – pentru

Gabriela Nedelcu – pentru

Florin R?cil? – pentru

Vasile Ple?ca – absent

Marius Pu?intelnicu – pentru

Neculai R??oi – absent

Ioan Airinei – pentru

Codrin Toma – absent

Gic? Zanet – pentru.

Sursa

Comentarii

comentarii