Iată ce iniţiativă a luat un preot ieşean

preotAcesta a f?cut o list? cu aproape 400 de copii nec?ji?i, for sale ie?enii fiind invita?i s? le vin? în ajutor. Pute?i astfel deveni prieten al unuia dintre ei, ajutându-l material, sau chiar un fel de p?rinte adoptiv la distan?? al copilului ales.

Preotul ie?ean Dan Damaschin, de la Maternitatea „Cuza-Vod?“, încearc? s? fac? Pa?tele mai frumos pentru 380 de copii nevoia?i. Minorii provin din familii numeroase ?i se afl? în eviden?a preotului ie?ean de câ?iva ani, o parte fiind beneficiarii ?i altor proiecte pe care pr. Damaschin le-a implementat.

 „Nu sunt decât ni?te copii fl?mânzi ?i goi, n?scu?i într-o lume cu multe neajunsuri. Înainte de a g?si «responsabili», consider c? Dumnezeu ne-a trimis s? le «D?ruim Speran??». Doresc, sau mai curând v? rog din suflet, s? m? ajuta?i s? aducem speran?a ?i lumina de Pa?te la 380 de copii s?rmani, dintr-o list? lung?. O bun? parte se afl? de ani buni în aten?ia ?i grija noastr?. Al?ii sunt nou-veni?i, cu tot cu familii. ?i cum familiile au o medie de ?ase copii, z?u c? nu te înduri s? renun?i la a?a bog??ie. La fel ca ?i la Cr?ciun, ne putem alege un copil din list?, copil care v? va de­veni, sper?m noi, un prieten la distan??, începând cu aceast? edi?ie“, a ar?tat Dan Da­maschin.

B?ie?ii ?i fetele pe care p?rintele i-a introdus în proiect au vârstele cuprinse între 0 ?i 19 ani. Astfel, preotul caut? câte o familie de bine pentru fiecare copil, cu ajutorul c?reia inten?io­neaz? s? aduc? bucurie în peste 40 de familii din împrejurimile Ia?ului. Prin proiectul „D?­ruim Speran??“, preotul Maternit??ii „Cuza-Vod?“ a deschis online o list? cu to?i copiii inclu?i în proiect, incluzând aici detaliile legate de vârsta, în?l?imea sau greutatea minorului. Preotul încearc? în acest fel s? încurajeze implicarea ie?enilor, pe care îi invit? s?-?i aleag? câte unul sau mai mul?i copii din lista prezentat? pentru care s? devin? „îngeri p?zitori“.

Practic, oamenii interesa?i s? ajute trebuie s? contribuie cu minimum 50 de lei din care voluntarii bisericii din curtea maternit??ii vor cump?ra alimente pentru fiecare familie. În plus, pentru fiecare copil adoptat la distan??, ie?enii trebuie s? se asigure c? va sim?i bucuria Pa?telui printr-un pachet care poate s? con?in? haine, alimente, rechizite sau alte lucruri pe care p?rintele adoptiv le consider? necesare.

În prima s?pt?mân? de la lansarea proiectului, peste 200 de ie?eni au contribuit la ini?iativa p?rintelui. „În s?pt?mâna dinaintea Floriilor dorim s? rezolv?m problema cu pachetele, iar înainte de Pa?te dorim s? r?mân? de transportat doar carnea ?i lactatele. Dintr-o dona?ie de 50 de lei de copil vom cump?ra în prim? faz? detergen?i, ?ampon, past? de din?i, dulciuri pentru fiecare ?i o Biblie pe familie, iar în Vinerea Mare vom transporta perisabilele“, a precizat p?rintele Dan Damaschin. Ie?enii care sunt interesa?i s? contribuie la proiectul dezvoltat de preotul ie?ean îi pot scrie pe pagina personal? de Facebook a acestuia, www.facebook.com/dan.damaschin./

Sursa

Comentarii

comentarii