Iată ce manifestări vor avea loc la Paşcani de Ziua Unirii

Unirea-PrincipatelorDuminica, hospital 24 ianuarie 2016, pills p??c?nenii se pot bucura de spectacol de muzic? popular?. Evenimentul va începe la ora 11:30, viagra la Casa de Cultur?, iar intrarea este liber?.

Într-un concert de muzic? live, pe scen? vor urca arti?ti ai grupului Raspozii Boto?aniului, Petronela Rusu, Laura ?tef?nescu, Constantin Petrescu precum ?i soli?ti instrumenti?ti ca Ciprian Potoroac?, Constantin Mândri?teanu sau Relu Palade.

Invitat? special? este Daniela Condurache care va încânta publicul cu sârbe ?i b?tute din Moldova. Nu vor lipsi nici cunoscutele melodii ca “Hai fl?c?ii din toat? ?ara” sau “Din Moldova lui ?tefan”.

?i la Ruginoasa sunt manifest?ri dedicate Unirii Principatelor Române. Sâmb?t?, 23 ianuarie, va avea loc un simpozion dedicat f?uritorilor unirii organizat de Direc?ia Jude?ean? pentru Cultur?, Asocia?ia Al. I. Cuza Ia?i ?i Complexul Muzeal Moldova. De la ora 15:00 la Centrul Cultural din localitate va fi o expozi?ie de pictur? religioas? pe sticl?, lucr?ri realizate de eleva Ioana Buzatu de la ?coala Gimnazial? din Ruginoasa.

În ziua de 24 ianuarie, se vor oficia slujbe de pomenire a domnitorului Al. I. Cuza de un sobor de preo?i ?i depuneri de coroane la mormântul acestuia. Ziua se va încheia cu un spectacol artistic “Hora Unirii” sus?inut de elevii ?colilor din comun?.

Ziua Unirii este s?rb?torit? ?i la liceele din municipiu Pa?cani. Aici elevii ?i profesorii organizeaz? diferite manifest?ri cultural – artistice.

?i Centrul de Studii ”?tefan cel Mare ?i Sfânt” din Pa?cani organizeaz? vineri începând cu ora 10:00 o sesiune de comunic?ri ?tiin?ifice dedicate Unirii Principatelor Romane ”Domnitorul Al. I. Cuza – artizanul României Moderne, în con?tiin?a na?ional? ?i european?.

Sursa

Comentarii

comentarii