Iată ce organizează Școala Gimnazială Specială Pașcani

Concurs NationalSâmb?t?, treatment  9 mai 2015, link ?coala Gimnazial? Special? Pa?cani în parteneriat cu Inspectoratul ?colar Jude?ean Ia?i organizeaz? faza regional? a Concursului Na?ional de Dans „Împreun? pentru viitor”.

Ac?iunea face parte din Strategia Na?ional? de Ac?iune Comunitar? (SNAC) ?i va avea loc la Prim?ria Municipiului Pa?cani, în sala de spectacole, începând cu ora 10.00. Anul acesta a fost ales municipiul Pa?cani gazd? pentru organizarea concursului în urma rezultatelor extraordinare ob?inute în ultimii ani de trupele de dans „Iris” ?i „Busuiocul”, trupe de dans ale ?colii Gimnaziale Speciale Pa?cani cu elevi voluntari de la Liceul Teoretic „Miron Costin” Pa?cani ?i Liceul Tehnologic Valea-Seac? structura Con?e?ti. Cele dou? forma?ii au reprezentat regiunea Moldova la nivel na?ional trei ani consecutivi ?i au ob?inut numeroase premii la concursuri ?i festivaluri na?ionale ?i interna?ionale.

Strategia Na?ional? de Ac?iune Comunitar? este un program na?ional patronat de Ministerul Educa?iei ?i Cercet?rii ?tiin?ifice, ini?iat ?i sprijinit de Baroana Ema Nicholson, ce î?i propune s? sprijine integrarea copiilor speciali prin intermediul colegilor lor din licee ?i ?coli. România este prima ?ar? din Europa care implementeaz? „Strategia Na?ional? de Ac?iune Comunitar?”, începând cu anul 2004. Poten?ialul educativ al acestui tip de activitate este deosebit, fapt dovedit ?i de num?rul mare de voluntari ?i beneficiari implica?i. SNAC înseamn? o punte de comunicare, de integrare ?i de înv??are prin parteneriat.

În concurs s-au înscris 13 forma?ii de dans din 6 jude?e: Ia?i, Vaslui, Suceava, Boto?ani, Neam? ?i Bac?u, anun?ându-?i participarea pentru evolu?ia pe scen? un num?r de aproximativ 200 de elevi, voluntari din ?colile de mas? care vor dansa pe scen? al?turi de copiii cu CES din ?colile speciale. Evolu?ia în concurs se va face la dou? sec?iuni: dans modern unde vor participa 7 forma?ii ?i dans tradi?ional cu 6 forma?ii. Cele mai bune echipe pozi?ionate pe locul I vor reprezenta zona nord-est la Festivalul Na?ional „Împreun? pentru viitor” ce va avea loc la Gala?i.

În juriu vor fi reprezentan?i din jude?ele participante, profesori coregrafi, speciali?ti din înv???mântul special ?i protec?ia copilului dar ?i un reprezentant al elevilor. Ace?tia vor lua în calcul criterii de departajare ca: impresie artistic?, complexitatea coregrafic?, costuma?ie, componen?a forma?iilor, valorizarea abilit??ilor elevilor în cadrul dansului.

Programul evenimentului cuprinde, pe lâng? concursul de dans ?i momente artistice sus?inute de trupa de dans modern „Iris”, Alesia Dediu, trupa de teatru „Fenomenalii” a Liceului Teoretic „Miron Costin” Pa?cani ?i corul Liceului Teoretic „Miron Costin” Pa?cani.

Se anun?? un eveniment foarte important pentru Pa?cani, o s?rb?toare a dansului pentru to?i, în care vedetele vor fi copiii cu dizabilit??i ?i elevii voluntari din celalte ?coli. În organizarea acestuia s-au implicat numero?i elevi voluntari al?turi de coordonatorii lor de la Liceul „Miron Costin” Pa?cani, Colegiul Na?ional „Mihail Sadoveanu” Pa?cani, Colegiul Tehnic CF „Unirea Pa?cani”. La reu?ita evenimentului au contribuit sponsorii: SC Proinvest, Group SRL, SC Avastar SRL, SC Agrocomplex Lunca Pa?cani, SC Lorimer SRL, SC Proconsil Grup SRL, Magazinul „Ioana”, SC Autotrax Com SRL Roman, SC RomCarm Prod Pa?cani.

Importan?a ?i calitatea Concursului Na?ional de dans „Împreun? pentru viitor” pot fi observate cu u?urin?? urm?rind evolu?ia în timp a acestuia. Vor fi prezentate dou? dansuri de la faza jude?ean?: Trupa de dans modern „Iris”, ce are în componen?? eleve din ?coala Gimnazial? Special? Pa?cani ?i eleve de la Liceul Teoretic „Miron Costin Pa?cani”. Anul acesta surprinde cu un dans inedit, „Dansul ploii”, spectaculos prin tem?, dar ?i prin linie melodic?, costume, coregrafie, dar mai ales prin ging??ie, delicate?e ?i sincronizare, trupa de dans „Busuiocul” format? din elevi de la ?coala Gimnazial? Special? Pa?cani ?i elevi voluntari de la Liceul Tehnologic Valea-Seac? structura Con?e?ti interpretând dansuri specifice din zona Pa?cani.

Sursa

Comentarii

comentarii