Iată ce propuneri sunt pentru cele trei zile de sărbătoare ale păşcănenilor

zilele-pascaniului-1024x577Zilele acestea a avut loc prima ?edin?? prinvind organizarea Zilelor Ora?ului. Membrii comisiei, try de la consilieri locali pân? la directori de institu?ii culturale ?i ?efi servicii, au venit cu numeroase propuneri.

Ca prezentatori ai evenimentului, membrii comisiei au venit cu propuneri ca ace?tia s? fie Daniel Iordachioaia, Corina D?nil?, Buzdugan ?i Morar sau Andi Moisescu.

Men?ion?m c? a fost o propunere ca în prima zi, vineri, 3 iulie, s? fie dedicat? arti?tilor locali.

La ?edin?? au participat ?i directorii Casei de Cultur??, reprezentan?ii Bibliotecii ?i ai Clubului Copiilor din Municipiu. Aceste trei institu?ii vor organiza activit??i, spectacole ?i concursuri, acelea?i ca ?i în anii preceden?i.

La întâlnire, s-a discutat ?i despre îmbun?t??irile care vor fi f??cute la Stadion, acolo unde se vor desf??ura Zilele Municipiului Pa?cani, dar ?i despre ce vor face muncitorii de la Eco Salubritate.

Pentru c?? în fiecare an au fost probleme la împ?r?irea locurilor pentru comercian?i, în acest an, contractele de închiriere vor fi primite pân?? în ultima zi a lunii iunie.

Men?ion?m c? urm?toarea întâlnire va avea loc s?pt?mâna viitoare, atunci când va fi prezent ?i directorul de eveniment al firmei votate de membrii comisiei de organizare, Florin Lupancu de la Axial Music din Bac?u.

Mai mult, pân? atunci, p??c?nenii î?i pot spune care sunt arti?tii prefera?i, iar dac? ace?tia vor fi disponibili în perioada 3 – 5 iulie, atunci când vor fi Zilele Municipiului Pa?cani ?i dac? se încadreaz? în bugetul alocat de Administra?ia Local?, ei vor fi solicita?i.

Arti?tii propu?i de firm? organizatoare:

– Akcent ?i Lidia Buble & Maxim

– Cargo

– Anastasia Lazariuc

– Corina Chiriac

– Bandidos

– Doini?a ?i Ionu? Dol?nescu

– Ansamblul Folcloric Codrii Neam?ului

– Ansamblul Folcloric Cununa de pe Some?

– Mircea B?niciu & Vlady Knejevici & Teo Boar

– Ioan Ghiuri Pascu & Blue Walkers

– Voltaj

– Parazi?ii

– Ruby

– Compact

– Angela Rusu

– Mihai Ciobanu

– Amadeus

– Maxim

– Ansamblul Folcloric Busuiocul Bac?u

– Ion Paladi

– Taxi

– Loredana Groza

– ?tefan B?nic? Jr.

– Zdob ?i Zdub

Sursa

Comentarii

comentarii