Iată ce spațiu destinat sportivilor va fi modernizat de Primărie

Teren TenisTerenul de tenis de câmp din municipiu se afl? în curs de reabilitare, discount de aceea nu poate fi folosit în aceast? perioad? de p??c?neni.

Cheia de la teren se afl? în momentul de fa?? la cei de la Gospod?ria Comunal?, decease ei au f?cut m?sur?tori pentru a moderniza. E vorba de b?nci, rx gardul ce este rupt în mai multe locuri, va fi construit ?i un acoperi? în jurul b?ncilor. De asemenea, cabina va fi v?ruit? ?i amenajat?”, a declarat Cristian Menegon.

Deocamdat?, pasiona?ii de tenis de câmp, trebuie s? a?tepte, asta pentru c? abia peste dou? s?pt?mâni vor putea s? închirieze din nou, terenul. Totodat?, oficialul de la Prim?rie a transmis c? nu se ?tie dac? terenul va r?mâne în administrarea Prim?riei sau va fi dat Clubului Sportiv Municipal, pentru a se ocupa el de închirieri.

Cel mai probabil peste dou? s?pt?mâni se va relua programul de închiriere a terenului. Singura problem? este c? nu ?tim momentan care va fi regulamentul de închiriere a terenului. Dac? terenul va fi dat în administrarea Clubului Sportiv Municipal, atunci el se va ocupa, dac? va r?mâne în administrarea Prim?riei Pa?cani, vom încerca s? facem un regulament care s? treac? prin Consiliul Local, ?i fie s? desemn?m o persoan?, fie s? fie o regul? clar? în ceea ce prive?te  închirierea terenului de tenis”, a mai ad?ugat purt?torul de cuvânt.

Sursa

Comentarii

comentarii