Iată cu cine s-au întâlnit elevii de la Colegiul Tehnic “CF Unirea”

CF UnireaElevii de la Colegiul Tehnic “CF Unirea” s-au întâlnit cu poli?i?tii de la Poli?ia de Proximitate din Pa?cani. Acesat? campanie a avut ca scop crearea unor leg?turi între tinerii din ani terminali de liceu, view ?i mediul de lucru poli?ienesc.

“La nivel na?ional este o campanie denumit? “?i tu po?i deveni poli?ist” ?i cu aceast? ocazie, pharmacy mergem în unit??ile de înv???mânt ?i, pentru doritorii care vor s? urmeze cursurile ?colilor noastre de Poli?ie, le prezent?m ce presupune cariera de poli?ist, de ce s? alegem aceast? carier?, puncte tari ?i puncte slabe în cariera de poli?ist”, a declarat agent principal la Poli?ia de Proximitate, Simona Elena Isticioaia.

Tinerii au avut ocazia s? vorbeasc? cu Agent ?ef Principal, Giani Felix Mahu ?i Agent Principal Simona Elena Isticioaia care le-au adus la cuno?tin?? tot ceea ce trebuie s? ?tie despre aceast? meserie.

Pentru cei care se gândesc s? încerce la Poli?ie, variantele sunt Academia de Poli?ie de la Bucure?ti, ?coala de Agen?i de Poli?ie Vasile Lasc?r de la Câmpina ?i, nu în ultimul rând, ?coala de Agen?i de Poli?ie, Septimiu Mure?an, Cluj Napoca.

Interesa?i cu adev?rat sau doar curio?i de ce ar putea s? afle nou, tinerii au fost mul?umi?i de faptul c? se organizeaz? astfel de întâlniri, prin intermediul c?rora pot ajunge s? ia decizii sigure, de viitor. Spunem asta, pentru c? vorbim despre elevi care încep deja s? se gândeasc? la op?iunile pe care le au pentru dup? terminarea liceului.

Petru este în clasa a XI-a ?i a luat în calcul posibilitatea de a merge la Academia de Poli?ie dar s-a gândit ?i la Facultatea de Economie. El a dat curs invita?iei la activitatea de ast?zi pentru a afla care sunt punctele tari ?i punctele slabe pe care le implic? jobul de poli?ist: “E doar o op?iune, vreau s? ?tiu avantajele ?i dezavantajele acestei profesii. Vreau s? m? informez”.

Al?turi de el, colegul s?u Marius a venit pentru a asculta informa?ii de la surs? despre ceva ce a luat în calcul pentru viitorul s?u. “Mi-ar pl?cea s? devin poli?ist, vreau s? m? conving dac? se merit? s? fac asta”.

?i fetelor le surâde ideea de a purta uniform?, motiv pentru care, au venit, în num?r considerabil, s? primeasc? detalii, de la persoane mai mult decât avizate. Alexandra se gânde?te s? devin? poli?ist? dar a?teapt? mai întâi s? vad? cum se va descurca la Bacalaureat. Dintre probele de admitere, crede c? la sport ar putea întâmpina dificult??i.

Sursa

Comentarii

comentarii