Iată cum poţi face ca browserul să meargă mult mai rapid!

logo chromeDe?i este cel mai utilizat browser, sales Google Chrome ?i-a pierdut în ultimul timp avantajul fa?? de celelalte browsere în ceea ce prive?te viteza. Recunoscu?i cândva pentru viteza de înc?rcare a paginii, ultimele update-uri au dezam?git la acest capitol.

Acest lucru urmeaz? s? se schimbe. Google a început s? ofere ultima versiune pentru dezvoltatori, Chrome 53, iar aceasta vine cu schimb?ri majore în ceea ce prive?te performan?a.

Mai mul?i utilizatori au folosit Motion Mark, un benchmark pentru WebKit, pentru a comp?ra Chrome 53 cu Chrome 51, actuala versiune disponibil? pentru to?i utilizatorii. Rezultatul? O cre?tere per total de 47% a vitezei pe OS X ?i device-urile cu Android. Îns? cre?terea pentru HTLM site este de 600%!

O parte din optimiz?ri ?i schimb?ri vor veni odat? cu Chrome 52 ce va fi disponibil pentru toat? lumea începând cu luna iunie. Îns? marea majoritate a oamenilor vor trebui s? a?tepte pân? în septembrie când Google pl?nuie?te s? lanseze versiunea stabil? de Chrome 53. Pentru cei care vor s? beneficieze acum de schimb?ri, pot desc?rca versiunea beta a aplica?iei Google Chrome, Chrome Canary, aflat? momentan la versiunea 53.0.2766.0.

Vestea vine dup? ce Chrome a anun?at c? va opri suportul Flash pe aproape toate site-urile. Cele care vor p?stra Flash Player sunt doar câteva precum YouTube, Facebook, Yahoo, Twitch si Amazon.

Comentarii

comentarii