Iată cum vor creşte salariile în România

iSalariile din cele mai s?race zone ale ??rii vor cre?te cel mai pu?in în perioada 2016-2018, patient astfel c? disparit??ile regionale se vor adânci ?i mai mult. 

Dac? anul trecut, românii care tr?iesc în regiunea de nord- est a ??rii aveau un câ?tig salarial mediu net lunar de 1.555 de lei, cel mai mic din ?ar?, ?i în 2018 vor avea în continuare cel mai mic salariu dintre cele opt regiuni de dezvoltare, adic?, în medie, 1.862 de lei lunar. La polul opus, angaja?ii din regiunea Bucure?ti-Ilfov, care primesc acum cele mai mari salarii din România (2.597 de lei, în medie), scrie economica.net

Iat? evolu?ia salariului mediu lunar net, în cele opt regiuni de dezvoltare, în perioada 2015-2018:

Nord Est: 19,7%

Sud Est: 20,2%

Sud Muntenia: 21,1%

Sud Vest Oltenia: 20,3%

Vest: 21,1%

Nord Vest: 21,4%

Centru: 21,08%

Bucure?ti-Ilfov: 21,06%

Sursa

Comentarii

comentarii