Ieșeanul milionar la Loto, în faliment

mihai cazacuMihai Cazacu a ajuns s? aib? via?a pe care ?i-o dore?te oricine, viagra dup? ce a câ?tigat 3, buy 8 milioane de euro la 6 din 49, remedy în 2008. Norocul nu i-a mai surâs ulterior, îns?: ?i-a deschis o firm? de construc?ii care a intrat în insolven??, iar acum este în faliment.

Ghinionul pare s? se ?in? scai de ie?eanul milionar: a fost condamnat la un an ?i jum?tate de închisoare pentru c? s-a b?tut cu câ?iva interlopi. Mai mult decât atât, Mihai Cazacu risc? s? r?mân? ?i f?r? cele mai valoroase bunuri dac? se decide recuperarea crean?elor de c?tre creditori, întrucât acesta are datorii la mai multe societ??i ?i institu?ii publiceSC Andrei Construct SRL, firma milionarului ie?ean, are datorii c?tre SC Level AG SRL, o firm? din Pa?cani care lucreaz? în domeniul producerii de pavele ?i borduri vibropresate, SC Vodafone România, SC Moldomec SRL, dar ?i c?tre Direc?ia General? Regional? a Finan?elor Publice. Întrebat find despre situa?ia în care firma sa se afl?, milionarul a sus?inut c? nu mai este administratorul societ??ii: „De un an nu m? mai ocup de firm?. Nu m? mai întreba?i de firm? pentru c? nu mai am nicio leg?tur? cu aceasta. Din martie 2013 nu mai am treaba cu ea. Acum e altcineva la firm?, dar nu mai ?tiu cum îl cheam?. ?tiu c? are datorii mari noul patron pentru c? l-au mai c?utat alte persoane s? recupereze bani. L-am sunat ?i eu, dar nu a mai r?spuns la telefon”.

Sursa

Comentarii

comentarii