Impresionant! Ce pedeapsă poți risca dacă îți bați soția

violentaB?rba?ii care î?i agreseaz? consoartele risc? s? stea 7 ani dup? gratii. Acest lucru este prev?zut într-un proiect legislativ de modificare a Codului penal, prescription pe care senatorii se preg?tesc s?-l voteze. Senatorii preg?tesc o schimbare fundamental? în Codul penal, here care urm?re?te s? stopeze violen?a domestic?. Ace?tia au decis s? reduc? de la 90 de zile la 30 de zile perioada de îngrijiri medicale necesare pentru ca procuratura s?-l aresteze pe agresor.

Potrivit expunerii de motive din proiectul de act normativ, în perioada februarie-decembrie 2014 au fost sesizate peste 9.000 de acte de violen?? împotriva femeilor, iar majoritatea covâr?itoare a cazurilor au r?mas f?r? urm?ri legale.

„Din totalul sesiz?rilor de violen?e, în doar 276 de cazuri au fost înregistrate condamn?ri. Acest fapt se datoreaz? ?i retragerii plângerilor depuse de victime, care se afl? sub ?antaj ?i amenin?are”, se mai arat? în expunerea de motive.

„Noi am facut aceast? propunere de modificare legislativ? împreuna cu o cas? de avocatur?. Chiar ?i 30 de zile ni se pare mult, dar ne-au explicat cei de la Institutul Medico-Legal cum se interpreteaz? diversele forme de r?ni ?i c? nu putem cere mai pu?in de atât. De exemplu, pentru o fractur? este nevoie de pân? la ?ase s?pt?mâni de îngrijiri medicale sau mai sunt controalele medicale ?i cur??area r?nilor care se consider? îngrijiri medicale. Dup? ce aceste modific?ri ale Codului penal vor intra în vigoare, dac? femeia agresat? depune plângere ?i înregistreaz? 31 de zile de îngrijiri medicale, procuratura se autosesizeaz? ?i trece la arestarea agresorului, indiferent c? femeia î?i retrage plângerea sau nu. Atunci, statul consider? c? via?a ei este pus? în pericol ?i ac?ioneaz? în numele victimei, iar agresorul risc? pân? la 7 ani închisoare pentru c? pedeapsa se majoreaz? dac? este implicat un membru al familiei. Este vorba, pân? la urma, de corec?ie. Atât timp cât ?tii c? nu e?ti pedepsit, nu-?i pas?, dar dac? ?tii c? ri?ti ani buni de închisoare, te gânde?ti de dou? ori înainte de a comite acte de violen??. La 90 de zile, oamenii st?teau relaxa?i”, a declarat Simona Voicescu, pre?edinta Asocia?iei „Necuvinte”, ini?iatoarea proiectului legislativ.

„Din p?cate, este esen?ial ca victima s? depun? plângere. Noi încerc?m s? le explic?m tuturor c? f?r? s? cear? ajutor nu le poate ajuta nimeni, chiar dac? este nepl?cut ?i sistemul este anevoios. Noi, ca asocia?ie, nu putem interveni cu for?a în via?a unui om. Majoritatea îmi spun c? î?i duc crucea, dar eu nu mai suport s? aud acest lucru, sunt ni?te drepturi care trebuie respectate, violen?a este prev?zut? în Codul penal”, a afirmat Simona Voicescu.

Violen?a, sub domina?ia ira?ionalului Senatoarea Ecaterina Andronescu, unul dintre semnatarii proiectului de act normativ, sus?ine c? „violen?a este sub domina?ia ira?ionalului”.

„Am decis s? reducem perioada de îngrijiri medicale în care se autosesizeaz? procuratura, ceea ce înseamn? o condi?ie mai sever? în lege. ?i 30 de zile cred c? este foarte mult, dar 90 de zile era exagerat”, a precizat Ecaterina Andronescu.

„Dac? agresorul st? ?apte ani în pu?c?rie, se potole?te de tot.” – Simona Voicescu, pre?edinta Asocia?iei „Necuvinte”.

Sursa

Comentarii

comentarii