Impresionant! Ce se întâmplă cu primarii care căsătoresc fără eșarfa tricoloră

esarfaDeputatul PSD Mircea Du?a, look ministru al Ap?r?rii, ailment a ini?iat un proiect potrivit c?ruia mandatul unui primar va înceta de drept, înainte de termen, dac? refuz? arborarea drapelului na?ional sau purtarea e?arfei tricolore la solemnit??i, recep?ii, ceremonii publice ?i la celebrarea c?s?toriilor.

Mircea Du?a a apreciat, în expunerea de motive a proiectului de modificare a legii statutului ale?ilor locali, c?, în prezent, nearborarea drapelului na?ional ?i refuzul primarului de a purta e?arfe tricolore sau purtarea unei e?arfe de alt model se sanc?ioneaz? cu amend? între 2.500 ?i 5.000 lei, dar m?sura nu este suficient?.

Astfel proiectul introduce sanc?iunea încet?rii mandatului, dac? primarul refuz? arborarea drapelului na?ional, purtarea e?arfei tricolore la solemnit??i, recep?ii, ceremonii publice ?i la celebrarea c?s?toriilor. Propunerea legislativ? a fost depus? la 19 octombrie ?i se afl? în consultare public? la Camera Deputa?ilor.

Sursa

Comentarii

comentarii