Impresionant! Cu ce este comparată reţeaua de socializare Facebook

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????Cercet?torii au comparat efectele pe care le produce re?eaua de socializare Facebook cu cele ale unor substan?e halucionogene.

Oamenii de ?tiin?? norvegieni au realizat un studiu, ask în cadrul c?ruia au testat 20 de tineri, online pentru a afla care este atitudinea lor fa?? de platforma de socializare Facebook. Subiec?ii au fost ruga?i s? r?spund? la întreb?ri legate de problemele de s?n?tate.

Subiec?ii au fost chestiona?i cu privire la probleme legate de s?n?tate, precum anxietatea, violen?a sau frica.

În cadrul aceluia?i experiment, studen?ilor le-au fost prezentate mai multe imagini, pe care trebuiau s? le asocieze cu anumite st?ri, prin ap?sarea unui buton. În tot acest timp, cercet?torii au monitorizat activitatea cerebral? a subiec?ilor.

Studen?ii care au ap?sat butonul în momentul în care au v?zut imagini asociate cu site-ul Facebook au fost tot aceia care au ob?inut rezultate foarte mari în cadrul testelor de dependen?? fa?? de platforma de socializare. Prin urmare, speciali?tii au concluzionat c? „dependen?a fa?? de tehnologie are acelea?i efecte asupra creierului nostru, ca ?i dependen?a fa?? de substan?ele halucinogene sau pariuri”.

Conform rezultatelor ob?inute de cercet?torii norvegieni, imaginile asociate cu re?eaua de socializare Facebook activeaz? zonele de la nivelul creierului responsabile de comportamentul compulsiv al oamenilor. Oamenii de ?tiin?? sus?in c? acest proces are loc, în mod similar, la persoanele dependente de cocain?.

Ca urmare a acestui experiment, cercet?torii din cadrul Universit??ii din Bergen au elaborat „Scala de Dependen?? fa?? de Facebook”.

Printre întreb?rile înscrise în acest sistem de repere se num?r?: „Folosi?i Facebook-ul pentru a uita de problemele personale?” sau „Deveni?i irascibili în momentul în care nu vi se permite accesul la acest site?”. Cei care r?spund afirmativ la cel pu?in patru dintre cele ?ase întreb?ri sunt considera?i ca fiind dependen?i de Facebook.

În prezent, 71 de procente dintre utilizatorii de internet au un cont pe aceast? platform? de socializare. Dintre ace?tia, 70% sus?in c? acceseaz? site-ul cel pu?in o dat? pe zi, în timp ce mai pu?in de jum?tate dintre ei au declarat c? acceseaz? Facebook de mai multe ori pe zi, potrivit descopera.ro.

Sursa

Comentarii

comentarii