Impresionant! Cum pot fi pedepsiți șoferii care conduc sub influența băuturilor alcoolice

politia?oferii care conduc sub influen?a b?uturilor alcoolice ar putea face 10 ani de închisoare. Deputatul UNPR, buy Tudor Ciuhodaru, see propune în?sprirea legisla?iei pentru ?oferii care se urc? b?u?i la volan, acesta sus?inând c? aplicarea unor pedepse mai mari ar duce la sc?derea num?rului accidentelor rutiere provocate de ace?tia.

Deputatul UNPR Tudor Chiuhodaru vrea s? ini?ieze un proiect de lege care prevede pedepse mai aspre pentru ?oferii care conduc sub influen?a b?uturilor aloolice.

Potrivit RomâniaTV, Ciuhodaru propune ca pedeapsa în cazul unui ?ofer care provoac? accident dup? ce s-a urcat b?ut la volan s? ajung? la 10 ani de închisoare.

Pentru alcoolemia penal?, deputatul sus?ine c? permisul trebuie suspendat între 5 ?i 10 ani, iar dac? ?oferul va repeta infrac?iunea, permisul s? fie suspendat pentru înc? 10 ani.

În cazul contraven?iilor, permisul ar urma s? fie suspendat pân? la 1 an, mai propune deputatul.

În opinia acestuia, în?sprirea pedepselor ar conduce la o sc?dere cu 20% a ratei ?oferilor care se urc? b?u?i la volan.

“Vreau toleran?a zero pentru alcool. La fiecare 20 de minute un ?ofer e surprins b?ut în trafic. Toleran?a legislativ? ?i faptul c? mul?i scap? cu pedepse cu suspendare ?i î?i redobândesc cu u?urin?? carnetul duc previzibil la cazuri precum cel al poli?istului accidentat grav de un ?ofer cu alcoolemie de 1,65 g/l. Nu este de neglijat nici tendin?a de cre?tere a celor ce se urc? b?u?i la volan, iar 30% dintre ?oferii cu vârste cuprinse între 18 ?i 30 de ani declar? c? au condus cel pu?in o data dup? ce au consumat alcool. A?a s-a ajuns ca din trei accidente mortale unul s? fie legat direct de consumul de alcool. M?surile pe care le propun sunt u?or de pus în practic? ?i nu presupun niciun efort bugetar, iar eficien?a lor e dovedit? de sc?derea cu 30-50% a num?rului de evenimente rutiere soldate cu mor?i ?i r?ni?i în ??ri precum Portugalia, Fran?a, Anglia, Luxemburg, Olanda, unde atât conducerea sub influen?a b?uturilor alcoolice (0,8 g/l) sau refuzul test?rii, cât ?i recidiva sunt pedepsite cu închisoare, amenzi de mii de euro ?i pierderea permisului pentru minim trei ani“, a declarat Ciuhodaru.

Totodat?, Tudor Ciuhodaru a depus ?i proiectul de lege prin care pedepsele pentru viol s? fie similare celor pentru crim?.

Ciuhodaru vrea modificarea “articolelor 218 ?i 219 din legea nr. 286/2009 privind Codul penal astfel încât pedeapsa cu închisoarea pentru raportul sexual, actul sexual oral sau anal cu o persoan?, s?vâr?it prin constrângere, punere în imposibilitate de a se ap?ra ori de a-?i exprima voin?a sau profitând de aceast? stare cre?te, ajungând s? fie cuprins? între 10 ?i 20 de ani. Pedeapsa este deten?iune pe via?? sau închisoare de la 15 la 25 de ani ?i interzicerea exercit?rii unor drepturi atunci când sunt înregistrate circumstan?e agravante: victima se afl? în îngrijirea, ocrotirea, educarea, paza sau tratamentul f?ptuitorului; victima este rud? în linie direct?, frate sau sor?; victima nu a împlinit vârsta de 16 ani; fapta a fost comis? în scopul producerii de materiale pornografice; fapta a avut ca urmare v?t?marea corporal?; fapta a fost s?vâr?it? de dou? sau mai multe persoane împreun?. Dac? fapta a avut ca urmare moartea victimei, pedeapsa este este deten?iune pe via?? ?i interzicerea exercit?rii unor drepturi.”

“În România au loc anual peste 2500 de violuri. Conform statisticilor Poli?iei Române un viol are loc la fiecare patru ore. De?i statisticile oficiale indic? o cre?tere a num?rului de infrac?iuni de viol, Noul Cod Penal, intrat în vigoare la 1 februarie 2014, prevede pedepse mai blânde pentru autori decât precedentul cod. Actuala lege valideaz? ideea conform careia violul e o infrac?iune minor? ?i nu descurajeaz? producerea unor astfel de fapte abominabile ?i nici nu asigur? protec?ia victimei.

În aceste condi?ii nu este o surpriz? c? num?rul de dosare legate de abuzurile sexuale a explodat. Într-un clasament nedorit Ia?ul ?i Vasluiul ocup? primele dou? locuri iar în 2014 doar în Ia?i num?rul de dosare legate de abuzurile sexuale a dep??it de cinci ori media na?ional?.

Prin acest proiect pedeapsa pentru viol poate ajunge la 25 de ani de pu?c?rie sau închisoare pe via??. Scopul este protec?ia victimelor cât ?i descurajarea acestor infrac?iuni. Vreau toleran?? zero pentru abuzurile sexuale. Vreau ca vinova?ii s? plateasc?!”, a scris Ciuhodaru pe Facebook.

Sursa

Comentarii

comentarii