Impresionant! Iată cum este recompensată performanța

csmConducerea Clubului Sportiv Municipal Pa?cani cheltuie dup? bunul plac sumele de bani din bugetul institu?iei. Pentru ultima competi?ie organizat?, generic “Cupa Institu?iilor” la fotbal, s-au cheltuit aproximativ 3.500 de lei, îns? când a fost vorba despre sus?inerea financiar? a juniorilor A1, nu au fost bani. 

Juc?torii ?i stufful tehnic care au devenit campioni na?ionali la nivelul competi?iei în care activeaz? au fost trimi?i la întrecerea sportiv? cu 1.000 de lei. Cu ace?ti bani trebuiau asigura?i plata arbitrajelor, masa ?i medicamentele, în cazul în care era necesar? cump?rarea lor. Norocul juniorilor, care au devenit campioni na?ionali, a venit de la doi iubitori de fotbal din municipiu. Este vorba despre Vasile Ple?ca ?i Teodor Apostol, care au sus?inut financiar forma?ia.

La dou? s?pt?mâni de zile de când au devenit campioni, reporterii au întrebat pe directorul executiv al CSM Pa?cani cum anume va recompensa performan?a acestora. “Deocamdat? noi nu putem decât s? d?m o indemniza?ie pentru efortul pe care l-au f?cut. Tot ce a însemnat activitate a fost suportat? de c?tre club. Este CSM Pa?cani, nu este un club privat. Toate cheltuielile care s-au f?cut au fost pe club, de la cea mai mic? grup?, la cea mai mare. Tot ce a însemnat cheltuieli vis a vis de deplas?ri, mas?, cazare, a pl?tit clubul. Singurul lucru unde n-a pl?tit clubul nimic, a fost cazarea ?i masa la Bucure?ti, care au fost subven?ionate de Federa?ia Român? de Fotbal. A?a prevede regulamentul. Pân? la faza final? pe ?ar?, se ocup? cluburile, de mas?, cazare, transport”, a declarat Bogdan Mandric, directorul executiv al CSM Pa?cani.

Dac? pentru premierea sportivilor nu s-au g?sit înc? resurse financiare, conducerea CSM a fost extrem de generoas? cu echipele participante la Cupa Institu?iilor, o competi?ie destinat? amatorilor. Poli?ia Pa?cani a primit pentru locul întâi, suma de 1.000 de lei, un echipament sportiv ?i o cup?. Locul doi, Pompierii Pa?cani au primit 700 lei, în timp ce ocupanta locului trei – echipa Prim?riei, 500 de lei.

Juc?torii A1 care activeaz? ?i în Liga a IV-a din jude?ul Ia?i nu ?i-au primit banii pentru punctele ob?inute. În?elegerea cu conducerea clubului a fost aceea de a primi câte 20 de lei pentru fiecare punct ob?inut, dar nu au primit nimic.

Sursa

Comentarii

comentarii