Impresionant! Sunt căutați oamenii fără adăpost din Pașcani pentru a li se acorda ajutor

persoanaTemperaturile extreme înregistrate în ultima perioad?, site în special în timpul nop?ii, au dus la misiuni de patrulare a echipajelor de prim ajutor din cadrul subunit??ii de Pompieri Pa?cani, pentru identificarea persoanelor f?r? ad?post, expuse riscului de hipotermie.

În urma acestor ac?iuni nu au fost depista?i oameni ai str?zii, îns? identificarea celor care vor avea nevoie de ajutor, va continua ?i în nop?ile viitoare. Dac? sunt g?si?i, vor fi lua?i ?i du?i la Spitalul Municipal Pa?cani, într-un salon al Sec?iei de Boli Infec?ioase.

Din p?cate, loca?ia a avut de suferit, în trecut, din cauza unor indivizi care au distrus bunurile din salonul unde au fost caza?i. În tot acest timp, administra?ia local? anun?? c? va oferi ad?post oamenilor str?zii într-o loca?ie din pia?a deal, îns? abia la finele lunii ianuarie 2016, în plin? iarn?.

Cl?direa c?reia i s-a schimbat destina?ia din zona Pia?a Deal, urmeaz? s? fie modernizat?, dotat? cu mobilier, ref?cute instala?iile termice, sanitare. Vor fi cel pu?in 20 de paturi rezervate pentru oamenii str?zii.

 În situa?ii în care sunt identificate persoane care locuiesc sub cerul liber, p??c?nenii sunt sf?tui?i s? apeleze num?rul de urgen?? 112.

Comentarii

comentarii