În 2016, românii vor beneficia de 12 zile libere. Află când vor fi!

zile libereNoul an va aduce mai pu?ine zile libere decât 2015, sickness iar acest fapt este cauzat de ziua liber? în care va fi Pa?tele ?i anume, order 1 mai. Restul zilelor libere vor reprezenta s?rb?tori publice ?i religioase. 

Zilele libere de Anul Nou, 1 ?i 2 ianuarie, sunt vineri ?i sâmb?t?, iar Ziua Unirii Principatelor Române (24 ianuarie) va fi duminic?.

În duminica Pa?telui, de 1 Mai, se s?rb?tore?te ?i Ziua Muncii iar 2 mai, a doua zi de Pa?te, va fi o zi liber?. Pa?tele catolic se s?rb?tore?te pe 27 martie.

Urm?toarele zile libere sunt în duminica ?i lunea de Rusalii, pe 19 ?i 20 iunie.

Pân? la Cr?ciun, s?rb?torile legale vor fi în cursul s?pt?mânii: 15 august (luni) – Adormirea Maicii Domnului, 30 noiembrie (miercuri) – Sfântul Andrei ?i 1 decembrie (joi) – Ziua Na?ional? a României.

Cr?ciunul (25 decembrie) va fi într-o duminic?, fiind liber? ?i cea de-a doua zi de Cr?ciun, luni.

Anul acesta, românii au avut 13 zile libere, dintre care opt în timpul s?pt?mânii.

Codul Muncii prevede 12 zile libere acordate cu ocazia s?rb?torilor legale, respectiv câte dou? zile pentru Anul Nou, Pa?te, Rusalii ?i Cr?ciun ?i câte o zi pentru Ziua Interna?ional? a Muncii, Adormirea Maicii Domnului, Sfântul Andrei ?i Ziua Na?ional? a României. În plus, Guvernul a decis ca ?i Ziua Unirii Principatelor Române (24 ianuarie) s? fie zi liber?.

Codul Muncii prevede c?, prin hot?râre a Guvernului, se vor stabili programe de lucru adecvate pentru unit??ile sanitare ?i pentru cele de alimenta?ie public?, în scopul asigur?rii asisten?ei sanitare ?i, respectiv, al aprovizion?rii popula?iei cu produse alimentare de strict? necesitate, a c?ror aplicare este obligatorie.

Sursa

Comentarii

comentarii