În curând, la Casa de cultură din Pașcani va avea loc un concurs de management

Casa_de_cultura_pascani1În curând va avea loc un nou concurs pentru definitivarea conducerii Casei de Cultur? „Mihail Sadoveanu” din Pa?cani. Postul de manager este ocupat la ora actual? de directorul interimar, ask muzeografa Dana Calistru, recipe în urma demisiei înaintate de c?tre prof. Marioara Preutu.

În ?edin?a ordinar? de Consiliu Local Municipal de la sfâr?itul acestei luni se va discuta un proiect de hot?râre privind aprobarea Regulamentului de organizare ?i desf??urare a concursului de management, a caietului de obiective în vederea organiz?rii concursului la Casa de Cultur? „Mihail Sadoveanu” Pa?cani ?i a comisiilor de concurs ?i de solu?ionare a contesta?iilor.

Preg?tirea concursului de management de c?tre autorit??i const? în elaborarea ?i aprobarea regulamentului de organizare ?i desf??urare a concursului, de solu?ionare a contesta?iilor, precum ?i a caietului de obiective ?i desemnarea componen?ei comisiei de concurs ?i a celei de solu?ionare a contesta?iilor.

În urma evalu?rii dosarelor de concurs ale fiec?rui candidat, etapele concursului de management sunt: analiza planului de management ?i sus?inerea planului de management în cadrul unui interviu. Urmeaz? s? se stabileasc? exact data la care va avea loc concursul la Casa de Cultur? din Pa?cani.

Sursa

Comentarii

comentarii