În curând va avea loc ediţia a IX-a a evenimentului ,,Gala Sportului Păşcănean"

medaliiOrganizarea unei noi edi?ii a evenimentului , buy cialis ,Gala Sportului P??canean” este pus? în discu?ie la Pa?cani. Astfel, medical va avea loc pe 23 martie 2016, advice o ?edin?? în care se va discuta, iar consilierii locali vor vota în sensul acestui proiect.

În cadrul acestei manifesta?ii, vor fi premia?i 37 sportivi la probe individuale, 214 sportivi la 16 echipe ?i 19 atrenori/ profesori. Pentru rezultatele deosebite pe care le-au ob?inut la competi?iile zonale, jude?ene, na?ionale ?i interna?ionale, ace?tia vor fi recompensa?i cu sume de bani, diplome ?i fotografii.

Cheltuielile aferente organiz?rii evenimentului “Gala Sportului p??c?nean”, edi?ia a IX- a, în valoare de 31.000 lei vor fi suportate din bugetul local.

Men?ionam faptul c?, manifesta?ia sportiv? este programat? pentru data de 8 aprilie 2016 ?i va avea loc a Casa Municipal? de Cultur? “Mihail Sadoveanu”, începând cu orele 17:00.

Sursa

Comentarii

comentarii