În luna februarie se organizează mai multe cursuri de calificare

stupConsiliul Jude?ean Ia?i, pharmacy prin Camera Agricol? Jude?ean? Ia?i, store organizeaz? începând cu luna Februarie 2016 mai multe cursuri de calificare pentru apicultor, rx lucr?tor în cre?terea animalelor, legumicultor ?i lucr?tor în cultura plantelor.

Cursurile se adreseaz? persoanelor care doresc s? capete competen?e în domeniile: apicol, legumicol, cre?terea animalelor, cultura plantelor, cât ?i pentru accesarea de fonduri europene pentru programul 2014-2020. Sunt cursuri autorizate de c?tre Comisia Na?ional? de Formare Profesionala a Adul?ilor (C.N.F.P.A), fiind recunoscute în toate ??rile Uniunii Europene.

La finalizarea p?r?ii teoretice ?i practice se va sus?ine un examen în fa?a unei comisii de evaluatori. Dup? promovarea examenului cursan?ii vor primi un certificat de calificare profesional?, recunoscut de Ministerul Muncii ?i Ministerul Educa?iei Na?ionale ?i un Supliment descriptiv al certificatului de calificare profesional?.

Dosarele de înscriere se depun le sediul Camerei Agricole Ia?i, cu urm?toarele documente:

Cerere de înscriere

Copie xerox dup? B.I/ C.I

Copie xerox dup? certificatul de na?tere

Copie xerox a actului de studiu (minin inv???m?nt obligatoriu)

Copie xerox certificat de c?s?torie (numai pentru doamne)

Adeverin?? medical? de la medicul de familie (numai pentru cursul de APICULTOR): APT PENTRU CURSUL DE APICULTOR

Durata cursului este de 3 luni, pre?ul unui curs fiind de 700 RON.

Pentru mai multe informa?ii: tel.0232/213808  fax:0232/267529  Mobil : 0769/003013

Sursa

Comentarii

comentarii