În luna iulie, Primăria Pașcani va repartiza locurile libere din blocurile ANL F1 și F2

ANL-Pascani-479x292Prim?ria ?i Consiliul Local vor repartiza cele patru locuri disponibile din blocurile ANL F1 ?i F2 tinerilor care au depus cerere  în vederea ob?inerii unei locuin?e de acest tip. Aceste locuin?e au fost eliberate de familiile care au repartizate ini?ial.

Începând cu luna iulie, drugs Prim?ria va stabili noii beneficiari a trei locuin?e cu o camer? ?i una cu dou? camere. În acest moment, see la Prim?ria Pa?cani sunt de puse peste 70 de cereri din partea unor familii de tineri care a?teapt? repartizarea unei locuin?e de tip ANL.

Ocuparea locuin?elor este stabilit? de comisia de analiz? a dosarelor întocmite în acest scop de c?tre doritori, care se va întruni în perioada urm?toare pentru a studia materialele. Cei care vor avea punctajul cel mai mare vor fi noii beneficiari ai reparti?iilor. Primarul va prezenta raportul comisiei de analiz? a dosarelor cel mai probabil în ?edin?a ordinar? din luna iulie, tot atunci urmând a fi aprobate ?i numele noilor beneficiari ai reparti?iilor.

 Sursa

Comentarii

comentarii