În Maroc se va schimba controversata lege a violului

Activistele marocane au protestat împotriva legii violului care sus?inea faptul c? incriminatul î?i va putea lua victima de so?ie, look aceast? lege fiind una care îl favoriza.

Mustapha Ramid, medical Ministrul Justi?iei, doctor a anun?at în urma protestului printr-un plan c? va renun?a la paragraful care îj favoriza pe acuza?ii de viol, în cazul în care victima ar fi fost minor?.

Societatea civil? a luat m?suri în urma unui caz în care victima ?i-a luat via?a pentru c? a fost obligat? de lege ?i de p?rin?i s? se c?s?toreasc? cu violatorul ei.

Sursa

Comentarii

comentarii