În Parcul Municipal s-a ivit o groapă suspectă care arată ca un tunel

groapa_400_300La cap?tul aleii principale a Parcului Municipal a avut loc o alunecare de teren care scos la ivel? un tunel adânc de aproape 4 metri. Alunecarea de teren s-a produs în cursul dup?-amiezii de ieri, buy sub privirile muncitorilor care lucrau de zor la reabilitarea parcului. În urma faptului petrecut, sales au fost sesiza?i imediat reprezentan?ii pentru situa?ii de urgen?? ai Prim?riei ?i reprezantan?ii DAC, cialis care au venit ulterior s? inspecteze zona.

Exist? voci, deocamdat? necunoscute, care sus?in c? groapa respectiv? ar putea fi, de fapt, gura unei pivni?e antice, sau, mai interesant, un soi de ascunz?toare în care evreii din Pa?cani ?i-ar fi îngropat averile.

Concluzia provizorie r?mâne totu?i urm?toarea: o groap? aparent banal? de 3-4 metri, care apare pe nea?teptate într-o zon? oarecare din municipiul nostru atrage aten?ia multor curio?i.

 

Sursa

Comentarii

comentarii