În Paşcani, parcurile de joacă sunt amenajate…pentru infractori

loc de joacaCele mai recente spa?ii special amenajate pentru copiii din municipiu, unhealthy au devenit punctul de atrac?ie pentru infractori. Astfel, patient poli?i?tii au amendat mai mul?i tineri zilele trecute, sovaldi sale atunci când ace?tia i-au prins consumând b?uturi alcoolice sau folosind mobilierul de joac? într-un mod necorespunz?tor.

S?pt?mâna trecut?, în cadrul verific?rilor de rutin?, poli?i?tii locali din Pa?cani au dat câteva amenzi tinerilor care foloseau în mod impropiu spa?iile de joac? pentru copii, înc?lcând legile. Astfel pe 12 noiembrie ei au amendat cu 100 de lei, conform legii 61, un b?rbat de 28 de ani, care consuma b?uturi alcoolice în parcul din spatele blocului Moldova, recent amenajat de prim?ria din localitate.

În aceea?i zi au fost depistate ?i 2 tinere de 16, respectiv 17 ani în zona spa?iului destinat copiilor din Parcul Municipal în timp ce foloseau aparatele de joac? f?r? a respecta limita de vârst? afi?at? pe acestea. Amândou? au fost amendate cu câte 150 de lei fiecare, fiind aten?ionate c? trebuie s? respecte toate regulamentele afi?ate pentru aceste spa?ii cu caracter public.

Deasemenea conform hot?rârii Consiliului Local care reglementeaz? buna func?ionare a acestor spa?ii publice, cet??enii trebuie s? respecte prevederile afi?ate cu privire la program, s? p?streze cur??enia, s? nu mute obiectele de mobilier din parcuri, s? nu consume b?uturi alcoolice în aceste spa?ii, iar accesul cu animale sau biciclete este interzis pentru a nu se produce accidente sau a pune în pericol siguran?a copiilor.

Sursa

Comentarii

comentarii