În Paşcani poţi să ai terasă doar dacă ai pile!

art 0Aceast? prim?var? seam?n? mai mult cu o var? torid?, order cu toate astea în Pa?cani func?ioneaz? doar câteva terase. Asta se întâmpl? nu din cauza faptului c? p??c?nenii nu ar fi doritori, cialis ci din cauza primarului care nu d? aprobare pentru ele. Mai mul?i afaceri?ti au fost plimba?i cu vorba în leg?tur? cu spa?iul public pentru deschiderea unor terase, f?r? a fi vorba de spa?iul verde.

S-au c?utat r?spunsuri cu privire la aceast? problem?, îns? primarul Dumitru Pantazi nu a vrut s? le ofere. Îns? pe c?i neoficiale, s-a descoperit c? toate terasele ce func?ioneaz? acum în municipiu o fac f?r? acte de închiriere! Acestea ar trebui s? intre în legalitate dup? ce se abrog? actualul Regulament al Comer?ului Stradal ?i se adopt? un altul nou.

Ce este gre?it în actualul regulament din nou nimeni nu a ?tiut s? explice, îns? se pare c? în discu?ii ar fi legalitatea adopt?rii acestuia.

Lucian Haldan, fiul consilierului PSD, Vasile Haldan, ?i totodat? fericitul proprietar al unei terase func?ionale în municipiul Pa?cani a declarat c? el func?ioneaz? cu acte legale ?i deci are un contract încheiat anul acesta. Cât de în regul? func?ioneaz? Lucian Haldan ne-o spune primarul Dumitru Pantazi: nu am s? aprob nici o teras? pe spa?iu verde. Eu nu creez precedente!” Nu a avut nici un r?spuns când a fost întrebat dac? nu el a semnat contractul, din acest an, de închiriere al terasei Art Cafe situat? pe un spa?iu verde!

Situa?ia asem?n?toare este ?i în cazul terasei apar?inând restaurantului „Bistro”. ?i acolo spa?iul cu flori a fost acoperit în trecut cu un pod din lemn, pe care a fost amenajat? terasa, care deocamdat? nu func?ioneaz?. Mai mult, niciuna din terasele amenajate pe spa?iul verde, mai exact pe rondurile de flori, nu a debarasat domeniu public pe perioada în care contractul a expirat de drept.  A?a cum ?ade bine unui primar gospodar ce ?ine la banul public, institu?ia condus? de actualul edil nu le-a imputat sumele pentru lunile de iarn? în care domeniul public a fost ocupat de construc?iile, nepermanente, ale teraselor cu pricina.

Dac? cele povestite de func?ionarii publici sunt adev?rate, solicit?rile de terase, ale oamenilor obi?nui?i, ar putea fi aprobate dup? 1 iunie, timp în care cine are pile face bani, cine nu, nu face nimic.

Sursa

 

Comentarii

comentarii