În perioada 27-28 iulie, comuna Ruginoasa adăpostește Târgul de Meșteri Populari

mestesugariCentrul Cultural Ruginoasa ?i Asocia?ia Me?terilor Populari din Moldova (AMPM), and în parteneriat cu Muzeul Municipal Pa?cani ?i Asocia?ia Presei Agricole din România organizeaz? în perioada 27-28 iulie 2013, în fa?a Centrului Cultural,  prima edi?ie a Târgului de Me?teri Populari din Ruginoasa.

Târgul va reuni 20 de me?te?ugari din jude?ele Ia?i, Neam?, Suceava, Boto?ani, Arge? ?i Harghita, care sus?in, prin intermediul lucr?rilor lor, p?strarea ?i promovarea me?te?ugurilor artistice tradi?ionale ?i educarea publicului tân?r, în spiritul respectului pentru tradi?ii române?ti ?i bun gust autentic.

Sursa

Comentarii

comentarii