În sfârșit, s-au hotărât condițiile de funcționare a teraselor de vară din Pașcani!

consilieri-locali-300x225Conform hot?rârii 78/2010, store orice agent economic din Pa?cani are posibilitatea s? închirieze contra cost spa?iu pentru amenajarea unei terase de var?. Înainte de punerea în func?iune a unei terase, agentul economic trebuie s? încheie un contract cu Prim?ria ?i s? pl?teasc? o anumit? suma de bani, în func?ie de spa?iul dorit (0,60 lei/mp/zi). Cei care au deschis deja terasele, nu vor beneficia de incheierea unui contract (precizeaz? secretarul Mircea Zuzan).

Proiectul cu privire la derularea activit??ilor comerciale din municipiul Pa?cani a fost amânat din cauza nedumeririlor consilierului PNL Marius Pintilie, nu înainte de a interveni viceprimarul Vasile Axinte: „Ce facem cu terasele? Cum închiriem terenul? Cele actuale nu au contract!”, a întrebat acesta. Singura solu?ie a fost g?sit? de Consilierul Vasile Haldan , care a afirmat c? se poate încheia orice contract conform tarifelor aprobate prin proiectul de hot?râre prin care au fost aprobate taxele ?i impozitele locale.

În ceea ce prive?te func?ionarea teraselor, consilierii s-au bazat pe hot?rârea 78/2010 (pe care primarul nu a reu?it s? o abroge prin consilierii locali), prin care agen?ii economici vor închide terasele la ora 23.00.  În plus, fiecare teras? trebuie s? aib? jardiniere, personalul lor trebuie s? aib? ecuson ?i carnet de s?n?tate, servirea în aceste unit??i nu se face în vesel? de plastic, nu trebuie s? deranjeze serviciile religioase, au voie s? ?in? concerte doar cu instrumente reci f?r? amplificare ?i trebuie s? asigure accesul la un punct sanitar din loca?ia fix?.

Comentarii

comentarii