În Târgu Frumos, un necunoscut sparge cauciucurile mașinilor

gethumb.details.php?oferii din Târgu Frumos au zile negre ?i nop?i albe din cauza unui necunoscut care sparge cauciucurile ma?inilor. Poli?ia îl caut? pentru a-i aplica pedeapsa cuvenit? pentru faptele sale.

Un individ necunoscut a l?sat pe jante peste 45 de ma?ini din zona central? a Târgului Frumos. Acesta a în?epat cu un cu?it unul, decease dou?, try trei sau chiar toate cauciucurile ma?inilor.

Localnicii spun c? s-a mai întâmplat ceva asem?n?tor cu câteva luni în urm?, dar de amploare mai mic?. Acum, ac?iunile necunoscutului seam?n? panic? printre ?oferi. Ace?tia aleg s?-?i p?zeasc? noaptea ma?inile pentru a nu p??i la fel ca vecinii.

Dup? cercet?rile poli?iei, s-a constatat c? necunoscutul ar fi fost cineva în trecere prin ora?, intrând sau ie?ind din ora? pe strada Petru Rare?. Amplasarea ma?inilor avariate îi descriu traseul. La intrarea în Târgu Frumos dinspre Ia?i, intrând pe strada Petru Rare?, se aflau dou? ma?ini cu ro?ile dezumflate. Urcând spre centrul ora?ului, atât pe stânga, cât ?i pe dreapta, st?teau pe jante ieri diminea?? peste 20 de autoturisme ?i autoutilitare. Autorul a f?cut alte „victime“ inclusiv la ma?inile parcate pe strada spitalului din localitate, dar ?i printre blocurile din apropiere, ?i aici vorbim despre alte ?apte sau opt autoturisme. Necunoscutul a „revenit“ pe strada Petru Rare?, a mai în?epat câteva ma?ini, apoi a „virat“ dreapta pe strada ?tefan cel Mare ?i Sfânt, unde a în?epat peste zece ma?ini, apoi dup? 100 de metri a cotit stânga, pe o str?du?? lateral?, unde a mai în?epat ?ase sau ?apte ma?ini.

Poli?ia îl caut?, audiind zeci de persoane ?i urm?rind mai multe film?ri de la camerele de filmat din ora?. Deocamdat?, cercet?rile continu?.

Sursa

Comentarii

comentarii