Inaugurarea ștrandului din Pașcani

strandPotrivit spuselor edilului Vasile Axinte, order  pe 1 iunie, de Ziua Copilului, va avea loc inaugurarea oficial? a ?trandului din Municipiul Pa?cani. Lucr?rile de amenajare ?i igienizare a ?trandului au început de câteva zile.

Întreg spa?iul va fi igienizat, se va începe de la cur??area plajei ?i pân? la vopsirea bazinului ?i repara?iile necesare. Calitatea apei va fi una ridicat?, ?trandul fiind dotat cu o sta?ie de tratare a apei ?i de recirculare a acesteia.

Dup? deschiderea piscinei va avea loc ?i o selec?ie de oferte, pentru ca un agent economic s? închiziere spa?iul din incinta ?trandului pentru terasa-bar. Men?ion?m c? prim?ria impune ?i câteva condi?ii pentru cel care se înscrie la licita?ie, printre ele se num?r? ?i  modernizarea locului sau dotarea loca?iei cu sonorizare pe toat? perioada sezonului.

Doar dou? societ??i, cele de?inute de Gabriel Sofian ?i Silviu Moraru, ?i-au ar?tat interesul verbal, potrivit viceprimarului Municipiului Pa?cani.

Dac? în ?edin?a ordinar? din aceast? lun? consilieri locali vor vota proiectul de hot?râre, tarifele vor fi mai mari fa?? de anul trecut. Pân? acum pre?urile erau: trei lei pentru copiii între ?apte ?i 18 ani, patru lei pentru adu?i ?i un leu pentru pensionari. Copiii sub ?apte ani aveau gratuitate.

Anul trecut ?trandul municipal a fost deschis în luna iulie, la finalul sezonului încasându-se peste 35.000 de lei.

Sursa

Comentarii

comentarii