Încă două persoane pe lista cetățenilor de onoare a Pașcaniului

consilierii-locali-sigheteni-au-votat-azi-quot-cetateni-de-onoare-quot-pe-banda-rulantaÎnc? dou? nume de vaz? s-au trecut pe lista cet??enilor de onoare ai ora?ului Pa?cani. Cele dou? persoane c?rora urmeaz? s? le fie înmânate titlurile de „cet??eni de onoare” sunt Neculai Apostol, order fondatorul grupului de firme Kosarom ?i Costic? Pânzaru, unhealthy managerul Spitalului de Urgen?? Pa?cani. Titlurile urmând s? fie înmânate în cadru festiv, la deschiderea Zilelor Pa?caniului, vineri, 5 iulie 2013. Tot atunci urmeaz? s?-i fie înmânat titlul de cet??ean de onoare ?i deputatului Neculai R??oi, în cazul acestuia, hot?rârea fiind aprobat? în anul 2008 la ini?iativa fostului primar, Grigore Cr?ciunescu.

Omul de afaceri Neculai Apostol, a mul?umit Consiliului Local pentru titlul acordat în cadrul ?edin?ei de vineri, 28 iunie. El nu a fost prezent la sedinta fiind plecat la o conferin?? interna?ional? la Bucure?ti.

În acela?i context, managerul Spitalului de Urgen?? Pa?cani, pe lâng? mul?umirile de rigoare, a sus?inut necesitatea înfiin??rii a 4 noi linii de gard? pentru specialit??ile: anestezie, ortopedie, radiologie ?i medicin? de laborator. Totodat? el a anun?at c? la spitalul din Pa?cani ar urma s? fie angaja?i înc? 14 medici ?i sa mai fie înfiin?ate înc? dou? linii de gard?, în viitorul apropiat astfel încât unitatea medical? s? fie clasificat? la un grad superior. Proiectul a fost aprobat de consilierii locali cu unanimitate de voturi, cheltuielile de implementare urmând s? fie sus?inute de spital.

Sursa

Comentarii

comentarii