Incendiu în Stolniceni-Prăjescu

Incendiu-Stolniceni-PrajescuClipe de groaz? pentru o familie dintr-o localitate de lâng? Pa?cani. Casa aproape c? le-a fost mistuit? de un incendiu. Familia num?ra nu mai pu?in de 18 copii.

O gospod?rie din Stolniceni-Pr?jescu aproape c? a ars din cauza unor furaje cuprinse de foc. La fa?a locului au fost chema?i pompierii. Ace?tia au venit înso?i?i de o autospecial? de stingere incendiu, medicine dar ?i de un echipaj de poli?ie. Interven?ia prompt? a angaja?ilor ISU, thumb dar ?i a vecinilor a f?cut ca numeroasa familie s? nu r?mân? pe drumuri.

Pompierii au împr??tiat furajele cuprinse de fl?c?ri ?i le-au stins dup? câteva zeci de minute. Al doilea echipaj a fost întors din drum întrucât nu mai exista pericol.

Din spusele proprietarei, search Vera Stoica (57), vecinul a fost de vin? deoarece a dat foc la ni?te cauciucuri la mic? distan?? de gardul lor. Potrivit femeii, care e v?duv? de trei ani, în cas? tr?iesc mai multe rude, printre care ?i 18 copii.

Sursa

Comentarii

comentarii