Încep înscrierile la liceu

colegiul_sadoveanu_pascaniFoarte mul?i p?rin?i aleg s?-?i înscrie copiii la liceu, viagra sale chiar din clasa a V a. Liceele care au dat startul înscrierilor sunt colegiile „Mihail Sadoveanu” ?i CF Unirea. Cele doua institu?ii anun?? antrenarea elevilor în proiecte ?i activit??i atractive, ed specifice vârstei sau cu participarea la olimpiade ?i concursuri ?colare na?ionale ?i interna?ionale.

Laboratoarele sunt dotate cu aparatur? audio-video ?i multimedia. În perioada urm?toare p?rin?ii sunt a?tepta?i s? viziteze ?colile.

Perioada de înscrieri la Colegiul CF Unirea este pân? pe 14 iunie, tadalafil iar num?rul de locuri este de 25. Diriginte va fi profesorul de matematic? Florentina Popa.

La Colegiul „Mihail Sadoveanu”, cererea este mai mare drept fapt pentru care vor func?iona dou? clase de-a V a, începând din toamn?. Dac? vor fi depuse mai mult de 60 de dosare, atât cat e permis, elevii vor sus?ine un examen, pentru a se putea face departajarea. Limba englez? ?i matematica vor fi studiate intensiv, iar op?ional p?rin?ii pot înscrie copiii ?i la cursul de limba germana. Dirigin?i vor fi profesorii Genoveva ?erban ?i Mihaela Spiridon.

Sursa

Comentarii

comentarii