Încep lucrările pentru amenjarea a două parcuri eoliene

Mai sunt câteva zile ?i lucr?rile la amenajarea unui parc eolian vor fi în toi în comuna Lespezi. De s?pt?mâmna viitoare urmeaz? s? fie aduse cele patru turbine eoline, capsule documenta?ia tehnic? fiind deja finalizat?.

O firm? din Satu-Mare suport? toat? investi?ia, sovaldi sale în valoare de 16 milioane de euro. Terenul necesar amplas?rii parcului în suprafa?? de 3.600 mp, este închiriat de administra?ia local?, pe o perioad? de 49 de ani. A fost încheiat ?i contractul potrivit c?ruia valoare a 2% din energia electric? produs? de turbinele eoline, va ajunge la bugetul local, comuna având mai mul?i bani cu circa 60.000 euro/ an de pe urma acestei investi?ii.

Un astfel de proiect exist? ?i în comuna Vân?tori, îns? acolo deja se lucreaz? intens la amenajarea parcului. Firma care suport? investi?ia va moderniza ?i drumurile de acces pân? la turbine, drumuri de care se vor putea bucura ?i s?tenii c?tre exploata?iile agricole.

Sursa

Comentarii

comentarii