Începe dezinsecţia în municipiul Paşcani

deratizare dezinsectie_400_300În noaptea de 10 spre 11 iulie, clinic între orele 20.00 ?i 6.00, ed pe raza municipiului vor fi efectuate servicii de dezinsec?ie ?i deratizare. Prim?ria municipiului Pa?cani î?i cere scuze pentru disconfortul care va fi creat de utilajele ce vor ac?iona în interval orar men?ionat.

Ac?iunea de dezinsec?ie se realizeaz? cu substan?e insecticide avizate de Ministerul S?n?t??ii, buy în vederea combaterii tuturor insectelor. Ea nu prezint? nici un pericol pentru popula?ie sau pentru animalele de companie.

Suprafe?ele pe care se vor efectua activit??ile de dezinsec?ie sunt: parcurile ?i spa?ii verzi, puncte de colectare de?euri, c?i de comunica?ie rutier?, locurile de joac?, pie?e, canale în care sunt amplasate re?ele de alimentare cu ap?, zonele umede ale municipiului, cimitire ?i zonele adiacente apar?inând domeniului public.

 

Sursa

Comentarii

comentarii