Începe modernizarea Bibliotecii Municipale Paşcani

studiuPrim?ria Pa?cani a semnat contractul cu firma care se va ocupa de modernizarea noului sediu al Bibliotecii Municipale Pa?cani. Urmeaz? s? fie eliberat ordinul de începere a lucr?rilor, drugs pentru ca muncitorii s? poat? trece la treab?.

Licita?ia la care au participat nou? firme s-a încheiat. A fost semnat contractul cu societatea câ?tig?toare. Este vorba despre asocierea Apollonia Construct SRL – SC AdyVas SRL din Roman, shop cu subcontracta?ii I.F.M.A Bucure?ti SA Mogo?oaia ?i SC Axtel Network, SAT HORIA – Jude?ul Neam?.

Purt?torul de cuvânt al institu?iei a declarat c? suma de la care s-a plecat a fost de 810.883 f?r? TV, ?i a sc?zut pân? la 539.649.92 lei f?r? TV.  De asemenea, conform reprezentantului Prim?riei, lucr?rile ar trebui s? înceap? în aproximativ dou? s?pt?mâni, termenul de execu?ie fiind de 12 luni de la încheierea contractului.

“Ieri, la Prim?ria Municipiului Pa?cani a fost semnat contractul cu firma câ?tig?toare a licita?iei pentru executarea lucr?rilor de modernizare a noului sediu al Bibliotecii Municipale Pa?cani. La început au fost nou? societ??i ce s-au înscris în aceast? procedur?, au r?mas ?ase, iar din acestea ieri a fost desemnat? câ?tig?toarea. Este vorba despre SC Appolonia Construct, al?turi de Adyvas SRL, ambele din municipiul Roman, jude?ul Neam?. Suma la care s-a sc?zut prin licita?ie este de 539.649.92 lei f?r? TV, cu specificarea c? s-a plecat de la 810.883 lei f?r? TVA. Termenul de execu?ie este de 12 luni, urmeaz? ca în urm?toarele zile s? fie dat documentul de garan?ie de bun? execu?ie, iar mai apoi s? fie dat ordinul de începere a lucr?rilor la acest sediu. Noi sper?m ca în dou? s?pt?mâni, maxim trei, firma s? înceap? treaba acolo”, a declarat Cristian Menegon, purt?torul de cuvânt al Prim?riei Pa?cani.

Preciz?m faptul c? noul sediul al bibliotecii va fi amenajat în blocul G2, vizavi de Prim?ria Pa?cani Pa?cani, pe o suprafa?? de 478 de metri p?tra?i.

Sursa

Comentarii

comentarii