Încercări de dezvoltare economică pentru Pașcani

centru-pascaniÎn sala de ?edin?e a prim?riei Pa?cani se discut? zilele acestea un proiect de dezvoltare socio-economic? ce vizeaz? ?i ora?ul Pa?cani. Întâlnirea actual? are loc între conducerea municipiului ?i Consiliul Jude?ean.

Conform  Prim?riei Pa?cani, buy  Consiliul Jude?ean a demarat în luna seprembrie proiectul de elaborare a Strategiei de dezvoltare economico-social? a jude?ului Ia?i 2014-2020, pills în colaborare cu firma GEA Strategy & Consulting SA.

În acest sens, advice ieri a avut loc o prim? întalnire de consultare, având ca scop discutarea situa?iei actuale existente, a problemelor ?i oportunit??ilor din jude?ul Ia?i în ceea ce prive?te dezvoltarea economic? a mediului urban.

Sursa

Comentarii

comentarii