Încheie "cearta" cu stresul şi vino la concert!

     Un  recital de pian deosebit este anun?at de Universitatea de Arte „George Enescu” din Ia?i pentru data de 5 aprilie, nurse ora 17, în Sala Eduard Caudella“, sediul central al universit??ii din str. Cuza Vod? nr. 29 (Casa Bal?),  în cadrul Stagiunii 2012-2013.

Programul serii v? va încânta auzul cu 10 preludii ?i fugi din „Clavecinul bine temperat“ de Johann Sebastian Bach su?inute de artista Oana C?rbunariu.

Intrarea este liber?!

Oana C?rbunariu a urmat studiile de Licen?? ?i Master la Universitatea de Arte „George Enescu” din Ia?i, în cadrul Facult??ii de Interpretare muzical? – sec?ia Pian, actualmente fiind Preparator universitar în cadrul Departamentului Canto – Instrumente de suflat ?i percu?ie ?i doctorand al Universit??ii de Arte „George Enescu” din Ia?i.

A sus?inut numeroase recitaluri pe scenele din ?ar?, în calitate de pianist solist ?i pianist acompaniator, dintre care men?ion?m – Recital la dou? piane, Liceul de Art? „Victor Brauner” Piatra Neam? ?i Universitatea de Arte „G. Enescu” Ia?i; Recital de Canto la Muzeul de Art? Piatra Neam?, pianist acompaniator (2007); Concert cameral în cadrul „Semaine de la mémoire”, pianist acompaniator, Muzeul Unirii Ia?i (2009); Recital Instrumental în cadrul Festivalului Na?ional „Remember Enescu”, edi?ia a IX-a, pianist acompaniator (2009); Recital vocal-instrumental în cadrul Proiectului „Japan-Danube Friendship Zear 2009”, pianist acompaniator, Muzeul Unirii Ia?i; Recital instrumental în cadrul Festivalului ?i Concursului Interna?ional „George Enescu”, pianist acompaniator, Pia?a Festivalului, Bucure?ti (2009); Sear? de Muzic? Româneasc? în cadrul Festivalului Muzicii Române?ti, edi?ia a XIII-a, Universitatea de Arte „George Enescu” Ia?i (2009); Concert cameral „Armonii peste timp”, pianist acompaniator, Complexul muzeal Na?ional Moldova Ia?i, Muzeul Unirii (2010); Recital vocal-instrumental în cadrul „Semaine de la mémoire”, pianist acompaniator, Centrul Cultural Francez Ia?i (2010); Recital vocal-instrumental în cadrul Festivalului Na?ional „Remember Enescu”, pianist acompaniator, Liceul de Art? „George Apostu” Bac?u (2010); Recital Vocal Instrumental, pianist solist, Universitatea de Arte „G. Enescu” Ia?i, sala „Eduard Caudella” (2011). A participat la Olimpiadele Na?ionale ?colare (2006-2010), în calitate de pianist-acompaniator.

A fost distins? cu Premiul II la Concursul Na?ional de Interpretare „Carl Czerny” (Piatra Neam?, 1994 ?i 2000), la Concursul Na?ional de Interpretare „Prim?vara Artelor” (Bac?u, 1994) ?i la Concursul Na?ional de Interpretare „George Georgescu” (Tulcea, 2000).

Comentarii

comentarii