Incredibil! Deşi recent finalizate, străzile din Paşcani necesită reabilitări

lucrari vatraSe pare c? str?zile din Pa?cani nu sunt finalizate, ailment de?i lucr?rile de modernizare au fost încheiate anul trecut. Un exemplu în acest sens, health este strada Vatra.

Vineri, 19 februarie, angaja?ii unei companii de comunica?ii au spart asfaltul în zona Vatra, pentru a scoate la nivel capacul unui canal care apar?ine celor de la Telekom, asfaltat de când a fost modernizat? partea carosabil?. Prin acesta se asigura accesul la re?elele de comunica?ii, în cazul în care era necesar? interven?ia.

Cel mai probabil, la momentul la care strada a fost reabilitat?, nimeni nu a ?tiut de existen?a capacului. Vineri, muncitorii au intervenit pentru a aduce canalul la nivel, îns?, spre deosebire de  interven?iile executate de alte societ??i, ace?tia au ref?cut ?i terasamentul.

Nu este pentru prima dat? când pe str?zi recent modernizate, administra?ia local? aprob? interven?ia furnizorilor de utilit??i. Asta înseamn? c? la nivelul Prim?riei nu exist? nicio situa?ie cu privire la re?elele ce str?bat p?r?ile carosabile ale municipiului.

Sursa

Comentarii

comentarii